Meer informatie

Laurens de Kok
Laurens de Kok Adviseur 06-49828335

Laurens over Laurens

Ik ben technisch bestuurskundige. Ik ben afgestudeerd van de Technische Universiteit Delft na een bachelor Technische Bestuurskunde en een Master ‘Engineering and Policy Analysis’.

Bij mijn afstudeeronderzoek deed ik een kwantitatieve modelstudie om te onderzoeken hoe verbeterde communicatie tussen NGO’s in crisisgebied kan leiden tot een veiligere operatie. Binnen Birch was ik onder andere betrokken bij de ontwikkeling van het Kenniscentrum Water, Voedsel en Energie ter compensatie van de marinierskazerne in Zeeland en schreef ik een sectorplan voor de bètatechniek in opdracht van de vier Nederlandse technische universiteiten (4TU). Ik sta aan de basis van een strategische agenda voor samenwerkende gemeenten in het Groene Hart en ontwikkel ik een strategische regiovisie voor Zeeuws-Vlaanderen.

Laurens voor opdrachtgevers

De combinatie van een kwantitatieve en kwalitatieve achtergrond maakt het voor mij mogelijk om complexe bestuurlijke problemen te doorgronden met data, terwijl de bestuurlijke realiteit altijd in het oog wordt gehouden. Daarbij heb ik van nature veel ideeën, waardoor ik altijd een creatieve en vernieuwende kijk op vraagstukken heb. Die ideeën concretiseren is iets waar ik veel energie uit haal.

Typisch Laurens? Open, creatief en analytisch sterk.