Meer informatie

Emma Hissink Muller Adviseur 06-13979592

Emma over Emma

Ik heb een multidisciplinaire achtergrond. Aan de universiteit heb ik mij verdiept in zowel de natuurwetenschappen als de sociale wetenschappen. Daarnaast heb ik me tijdens mijn master filosofie beziggehouden met kwesties omtrent kennis, ethiek en ontwikkeling. Door mijn brede achtergrond beweeg ik mij makkelijk tussen diverse perspectieven en sectoren.  

Een belangrijk thema dat mijn aandacht heeft is de vergroting van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Zo schreef ik over politieke aspecten van natuuropvattingen en over duurzaamheidsstrategieën voor bedrijven.   

Bij Birch komt mijn sterk analytische vermogen tot zijn recht bij het onderzoeken van publiek-private samenwerkingen en het overwegen en doorspreken van scenario’s. Hierbij staat begrip van de context en het ecosysteem voorop. Het afstemmen van diverse belangen, culturen en werkwijzen bij de betrokken partijen is een wezenlijk aspect van het adviseurschap. Dit is een onderdeel van het werk dat ik zeer waardeer. 

Emma voor opdrachtgevers

Het geven van een oriëntatie op basis van data is een belangrijke stap. Ik help graag mee bij het interpreteren van inzichten en het vertalen hiervan naar actie, in een proces waarin iedereen zich gehoord voelt. Daarnaast maak ik graag heldere plannen en afspraken, zodat voor alle partijen de bedoeling van een project duidelijk is.  

Typisch Emma? Scherpe blik, prettig in de omgang en een enthousiaste gesprekspartner.