Meer informatie

Renée van Kessel
Renée van Kessel Associate 06-22513795

Renée over Renée

Ik heb ruime ervaring in het domein Onderzoek en Wetenschapsbeleid. Ik heb diverse divisies geleid bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en activiteiten gecoördineerd bij de Universiteit Leiden.  Ik heb succesvol een groot aantal programma’s ontwikkeld in PPP-constructies, ook in internationaal verband.

Ik heb een uitgebreid netwerk bij de  Nederlandse kennisinstellingen, de overheid en bij de Europese Commissie. Ik heb onder andere interdisciplinaire programma’s opgezet op de terreinen van Hersenen & Cognitie, Mobility-Transport-Logistiek,  Energy & Sustainability en Cybersecurity. In het kader van Data Sharing heb ik meegewerkt aan het ontwikkelen van internationale standaarden voor data-deling (FAIRsFAIR). Ik ben sinds 2019 als Associate betrokken bij Birch en heb onder andere meegewerkt aan Birch-opdrachten op het terrein van AI (voor de universiteit Leiden en voor Innovation Quarter Zuid Holland) en organisatieadviezen voor de Gemeente Den Haag, de Universiteit van Amsterdam en van het Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS).

Renée voor opdrachtgevers

Ik leg snel verbanden en vertaal economische of maatschappelijke vragen in resultaatgerichte programma’s. Ik heb een groot netwerk, in binnen- en buitenland (Europa, China, India, Indonesië, Brazilië en Zuid Afrika), bij overheden, kennisinstellingen en bedrijven. Mijn expertise is het bij elkaar brengen van de juiste partners voor en het opzetten van complexe en grootschalige programma’s en projecten voor kennisontwikkeling en valorisatie. Ik heb een goed trackrecord in het verzorgen van co-financieringsarrangementen, in EU verband maar ook daarbuiten. Ik ben ook gespecialiseerd in het in goede banen leiden van interculturele uitdagingen in de samenwerking.

Typisch Renée: ik krijg energie wanneer de partners elkaar gevonden hebben en er goede samenwerking en uiteindelijk resultaten ontstaan.