Meer informatie

Marc Bloemendaal
Marc Bloemendaal Senior Adviseur 06-28878703

Marc over Marc

Binnen Birch focus ik me op twee zaken. Birch als organisatie laten groeien en parallel organisaties en bedrijven helpen op het snijvlak van onderwijs, overheid en ondernemen. Dat doe ik met advies gestoeld op onderzoek en nieuwe innovatieve toepassingen. En niet alleen vanuit de theorie, ook zeker vanuit de praktijk. Als ondernemer heb ik de reis van startup tot en met midden MKB met meerdere vestigingen doorlopen. Deze ervaring en mijn huidige kennis pas ik graag toe in opdrachten.  Het motiveert mij om zo bij te dragen aan een gezond bedrijf en welvarende maatschappij. Zowel in economisch, maatschappelijk als duurzaam opzicht.

Marc voor opdrachtgevers

Vanuit Birch ondersteun ik organisaties die een verandering willen doorvoeren. Dat kan een strategische nieuwe koers zijn, een organisatorische verandering, maar ook een verandering door nieuwe technologieën of een samenwerkingsverband toe te passen. Van universiteit, hogeschool en roc tot regionaal programmabureau. En van branchevereniging tot ministerie.

De basis van verandering ligt eerst in het doorgronden van de drivers van een organisatie. Wat willen we bereiken? Wat zijn de KPI’s waarop we gaan sturen? En net zo belangrijk, in welke omgeving acteren een bedrijf en organisatie? Wordt het volle potentieel van een organisatie en bijbehorend netwerk benut? Hetzelfde geldt voor nieuwe technologische mogelijkheden. En is er data die beslissingen nu en in de toekomst kunnen helpen vormgeven?

Mijn stijl kenmerkt zich door een gezonde nieuwsgierigheid en vragen durven stellen. En even belangrijk: het daadwerkelijk betrekken van mensen in een project of bij een verandering. De oude stelregel geldt naar mijn mening nog steeds: resultaat is kwaliteit maal acceptatie.

Typisch Marc? Nieuwsgierig, ondernemend en betrokken.