Meer informatie

Bram Schoenmakers
Bram Schoenmakers Adviseur 06-53739155

Bram over Bram

Ik heb een brede economische achtergrond. Ik ben afgestudeerd van de Universiteit van Tilburg na het afronden van de bachelor Bedrijfseconomie en master International Management. 

Voor mijn bachelor scriptie heb ik onderzoek gedaan naar het effect van cultuurverschillen op het functioneren van internationale joint ventures, op basis van kwalitatief onderzoek. Hier is mijn interesse voor het doen van onderzoek ontstaan. Vervolgens heb ik voor mijn master scriptie besloten om kwantitatief onderzoek te doen, waarbij ik het effect van kwaliteitscertificaten op de export intensiteit van bedrijven heb onderzocht. Met name de modererende rol van formele instituties op dit verband. Hierbij was de focus niet alleen op bedrijven maar ook op maatschappelijke kwesties, wat een enorm interessante invalshoek toevoegde.  

Je hoort het niet vaak, maar het maken van mijn scripties vond ik veruit de leukste elementen van mijn studies. Ik vind het uitdagend en een leuke puzzel om een (puin)hoop aan data en informatie te combineren en om te zetten naar een overzichtelijk figuur, om vervolgens nieuwe inzichten te krijgen en bevindingen te doen. Niet alleen het krijgen van nieuwe inzichten boeit me, maar bovenal de onderliggende mechanismen. Wat zijn de oorzaken van deze bevinding, en wat zijn de implicaties? Ik vind het boeiend om hier dieper in te duiken en mijn bevindingen vervolgens te combineren en structureren in een advies. Deze intrinsieke motivatie en interesse breng ik tot uiting in mijn werkzaamheden bij Birch. 

Bram voor opdrachtgevers

Het behalen van twee breed georiënteerde studies met een sterk economische achtergrond stelt mij in staat om complexe vraagstukken vanuit meerdere invalshoeken te bekijken, daarmee rekening houdend met de verschillende stakeholders. Bovendien ben ik analytisch sterk, zowel op vlak van kwantitatief als kwalitatief onderzoek. Mijn nieuwsgierigheid en zorgvuldigheid zorgen ervoor dat ik doorga totdat het gewenste resultaat is bereikt. Door mijn brede achtergrond te combineren met mijn analytisch vermogen hoop ik complexe vraagstukken te doorgronden om tot conclusies en aanbevelingen te komen waar alle betrokken partijen bij gebaat zijn. 

Typisch Bram? Analytisch, zorgvuldig en nieuwsgierig.