Meer informatie

Onno Bieleman
Onno Bieleman Associate 06-17155910

Onno over Onno

Na mijn master Bedrijfskunde ben ik aan de slag gegaan als managementadviseur en begeleider van start up’s en midden- en kleinbedrijven. Deze ondernemers hielp ik met name bij hun strategie- en organisatieontwikkeling en hun financiering. Aan dat laatste is behoefte, merkte ik. Daarom heb ik een aantal jaar als subsidieadviseur bedrijven en organisaties begeleid bij de aanvraag en inzet van publieke financiering voor investeringen, opleidingen en innovatie. Internationale ervaring heb ik opgedaan bij een Europese dienstverlener in publieke financiering, waar ik leiding heb gegeven aan de strategie- en organisatieontwikkeling en de internationale groei.

Die brede ervaring gebruik ik in mijn werk bij Birch. Ik ben vooral geïnteresseerd in hoe kennisinstellingen kunnen bijdragen aan kennis- en innovatiesamenwerkingsverbanden, ondernemerschapsprogramma’s, innovatie en valorisatie. Onze meerwaarde is bij te dragen aan strategiebepaling, visievorming en programmaontwikkeling. Dat is fantastisch om te doen. En zeker zo interessant zijn de vervolgstappen: het vertalen van de vastgelegde ambities en strategie naar een realistische business case; zorgen dat onze klant met de juiste partners aan tafel zit; en zorgen dat de gezamenlijke programma’s op een goede manier worden gefinancierd. Kortom, de stappen van ambities en ideeën naar zichtbare resultaten.

Onno voor opdrachtgevers

Ik geloof in samenwerkingen. Iedere organisatie heeft samenwerkingsverbanden nodig om zich te ontwikkelen. Dit is altijd ons uitgangspunt; niet alleen van mij maar al mijn Birch-collega’s. We denken zo en werken ook zo. En we kunnen erop wijzen dat onze aanpak op tal van plaatsen tot concrete resultaten heeft geleid. In projecten pak ik even gemakkelijk de adviesrol als de operationele rol. Vanuit mijn expertise kan ik een goed advies geven, maar vervolgens wil ik dit ook graag zelf uitvoeren.

Typisch Onno? Iemand die ambities omzet in acties en resultaten.