Van data naar inzicht. Van kennis naar uitvoering.

Onderzoek, advies en implementatie

Van data naar inzicht. Van kennis naar uitvoering.

Onderzoek, advies en implementatie

Onze diensten

Strategie, Advies en Implementatie

Gegrond in feiten, bruikbaar

We adviseren, onderzoeken en implementeren. We regelen en ontzorgen. Om dat te doen helpen we o.a. met het formuleren van uw ambitie, het ontwikkelen van een visie en strategie en het doen van onderzoek.

Evaluatie en onderzoek

Verantwoorden en leren

Om te weten of een instrument, strategie of beleid effectief is, laten overheden en organisaties evaluaties of beleidsonderzoek uitvoeren. Zo geven we antwoord op de vraag wat er terecht is gekomen van de plannen van de organisatie.

Ecosysteem Analyse

Ecosysteem van ondernemerschap

We zijn gespecialiseerd in het uitvoeren van Enterpreneurial Ecosysteem Analyses. Deze benadering brengt ons in staat om per regio specifieke verbeterpunten aan te wijzen om de voedingsbodem voor ondernemerschap te versterken.

Datavisualisatie en Dashboarding

Van inzicht naar impact

Een gedegen, helder en een aantrekkelijk dashboard dat goed aansluit op de processen zorgt er voor dat informatie daadwerkelijk wordt gebruikt voor het nemen van beslissingen. Birch realiseert prettig leesbare visuele online dashboards en rapportages.

Procesbegeleiding

In beweging en betrokken

Een zorgvuldig proces is noodzakelijk om gezamenlijk tot de goede samenwerkingsafspraken te komen. Wij helpen u en uw samenwerkingspartners om dit samenwerkingsproces te ontwerpen en het proces te begeleiden.