Van data naar inzicht. Van kennis naar uitvoering.

Onderzoek, advies en implementatie

Van data naar inzicht. Van kennis naar uitvoering.

Onderzoek, advies en implementatie

Diensten

 • Onderzoek en evaluatie
 • Strategie en implementatie
 • Procesbegeleiding
 • Ecosysteem analyses
 • Datavisualisatie en dashboarding
Direct in contact

Meer informatie

Marc Bloemendaal
Marc Bloemendaal Senior Adviseur 06-28878703

Evaluatie en onderzoek 

Om te weten of een instrument, strategie of beleid effectief is, laten overheden en organisaties evaluaties of beleidsonderzoek uitvoeren. Zo geven we antwoord op de vraag wat er terecht is gekomen van de plannen van de organisatie.  Evalueren gaat naar onze mening niet alleen over verantwoorden, maar biedt ook de mogelijkheid om te leren voor de toekomst. En even zo belangrijk: hoe kunnen we onze impact vergroten? Voorbeelden zijn:

 • Beleidsevaluatie
 • Impactanalyse
 • Monitors

Samen detailleren we uw onderzoeksvraag en vertalen we dit naar een duidelijk onderzoeksontwerp. De centrale vraag hierbij is of wij bestaande data gebruiken of dat er nieuwe data – kwantitatief of kwalitatief – moeten worden verzameld.  Na een gedegen analyse van de verzamelde data, worden de onderzoeksresultaten uitgewerkt en visueel aantrekkelijk gepresenteerd.

 • Sectoranalyse en Regionale analyse
 • Omgevingsanalyse
 • Trend en innovatie-analyse
 • Arbeidsmarktanalyse
 • Economische analyse

Strategisch advies en implementatie

We adviseren, onderzoeken en implementeren. We regelen en ontzorgen.
Daarbij nemen we o.a. de volgende stappen:

Strategisch advies

 1. Het formuleren van uw ambitie
 2. Het ontwikkelen van een visie en een strategie
 3. Het doen van onderzoek, het verzamelen van feiten en inzichten
 4. Het gedetailleerd beschrijven van relevante, bestaande netwerken en ecosystemen
 5. Het opstellen van het plan

Implementeren:

 1. Het opzetten van de organisatie
 2. Het inrichten en leiding geven aan het team
 3. Het onderzoeken en genereren van financiering
 4. Het verzorgen van interim management
 5. Het leggen van contacten met de relevante netwerken

Procesbegeleiding

Willen samenwerken is één, een samenwerking daadwerkelijk tot stand brengen is twee. Een zorgvuldig proces is noodzakelijk om gezamenlijk tot de goede samenwerkingsafspraken te komen. Wij helpen u en uw samenwerkingspartners om dit samenwerkingsproces te ontwerpen en het proces te begeleiden.

Ecosysteem Analyse

We zijn gespecialiseerd in het uitvoeren van Enterpreneurial Ecosysteem Analyses. Binnen deze benadering wordt de economie gezien als een een dynamisch netwerk. Ondernemerschap is het proces waarbij individuen kansen zien en nieuwe waarde genereren. Of hen dit lukt is afhankelijk van de kracht van het ‘ecosysteem.’ en de invulling van de verschillende onderliggende elementen. De uitkomsten van deze analyse leveren nieuwe inzichten op voor beleid. Zo kunnen we per regio specifieke verbeterpunten aanwijzen om de voedingsbodem voor ondernemerschap te versterken. Als we dit vertalen naar acties, dragen we bij  om de Nederlandse regio’s ondernemender en welvarender te maken. Naast onze advies- en onderzoeksdiensten bieden we in de Enterpreneurial Ecosystem Academy (EEA) diverse opleidingen aan om kennis te maken met deze benadering.

Datavisualisatie en dashboarding 

Om een organisatie of een instrument te kunnen sturen, zijn inzichten nodig in voortgang, trends en ontwikkelingen. Een gedegen, helder en een aantrekkelijk dashboard dat goed aansluit op de processen zorgt er voor dat informatie daadwerkelijk wordt gebruikt voor het nemen van beslissingen. Birch realiseert prettig leesbare visuele online dashboards en rapportages, volledig afgestemd op uw doelgroep.