Meer informatie

Myrthe Maas Adviseur 06-19221250

Myrthe over Myrthe

Ik heb een achtergrond in de economie en de psychologie, en daarnaast heb ik in Maastricht de master ‘human decision science’ gevolgd. Tijdens deze master heb ik me verdiept in de drijfveren van het menselijk gedrag. Uit deze studie neem ik een waardevol denkkader mee voor de analyse van strategische vraagstukken. Tijdens mijn studie heb ik geleerd dat het begrijpen waarom mensen doen wat ze doen een bepalend aspect is bij het vormen van beleid en strategie. Mijn brede achtergrond stelt me in staat om kennis uit meerdere vakgebieden te integreren en toe te passen in praktijksituaties. 

Bij Birch kan ik mijn wetenschappelijke kennis inzetten om mijn opdrachtgevers concrete antwoorden te helpen vinden op relevante vragen. Het geeft mij enorm veel energie om op deze manier impact maken, samen met het team. 

Myrthe voor opdrachtgevers

Mijn passie is het ontrafelen van ingewikkelde maatschappelijke vraagstukken. Door zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek draag ik bij aan het vinden van concrete, innovatieve oplossingen.  

Typisch Myrthe? Analytisch, oplossingsgericht, nieuwsgierig en betrokken.