Meer informatie

Cees Alderliesten Senior Adviseur 06 22489744

Cees over Cees

Ik ben opgeleid als industrieel ontwerper aan de TU Delft en als bestuurskundige aan de Erasmus Universiteit. Juist deze combinatie aan disciplines heeft mij de afgelopen jaren erg geholpen bij de begeleiding van samenwerkingen en coalities. 

Als adviseur ben ik onder andere gevormd door mijn periode bij adviesorganisaties Syntens en Pentascope.  In de afgelopen 10 jaar heb ik veel ervaring opgedaan rond het thema arbeidsmarkt- en opleidingsvraagstukken. Een omvangrijk traject was het vormgeven van de samenwerking tussen de bedrijven in de Rotterdamse haven en gemeenten en onderwijsinstellingen. De diversiteit en complexiteit door verschillen in culturen en belangen binnen dergelijke publiek-private samenwerkingen maken voor mij het werk juist interessant en uitdagend.  

Binnen Birch neem ik ervaring mee die op meerdere gebieden van nut zijn. Denk aan het opzetten van Human Capital Agenda’s, kennis- en innovatie agenda’s, het advies en begeleiding van initiatieven rond (hybride) leeromgevingen en publiek-private samenwerkingsverbanden. Binnen projecten kenmerkt mijn stijl zich door enthousiasme, creativiteit en oog voor de onderlinge relatie en belangen. 

Cees voor opdrachtgevers

Vanuit Birch zet ik mij in om duurzame samenwerkingsverbanden vorm te geven. Vanaf de eerste ideeontwikkeling tot het vormen van het plan. Het betrekken van verschillende partners en de vormgeving van de coalitie geven mij energie. Zowel het begeleiden van het proces om te komen tot heldere doelstelling en randvoorwaarden, als de uitvoering binnen deze kaders liggen mij goed.  

Samenwerken is mensenwerk. Het succes van een samenwerking wordt vaak door iedere partner anders beoordeeld. Het betrekken van mensen en luisteren naar ieders belang is dan ook voor mij de belangrijkste voorwaarde voor succes. 

Typisch Cees? Enthousiast, verbindend, vernieuwend.