Onderzoek en innovatie

Bekijk ook andere thema’s

Meer informatie

Bas van der Starre
Bas van der Starre Senior Adviseur

GPS, lasers, transistors – de eerste generatie quantumtechnologie heeft onze maatschappij veel gebracht. Intussen klopt de tweede generatie op de deur. En zo zijn er veel meer sleuteltechnologieën die een grote rol opeisen in onze maatschappij, zoals kunstmatige intelligentie en medische technologie. Wat is de potentie van deze technologieën – voor kennisinstellingen, bedrijfsleven en regio’s? Welke partijen werken eraan, hebben elkaar nodig en kunnen elkaar versterken?

Innovatie regio’s visualiseren

Om de antwoorden op deze vragen te ontdekken, licht Birch voor regio’s of universiteiten het hele innovatie-ecosysteem door. Hierbij kijken we niet alleen naar research & development, maar ook naar het omliggende speelveld van ondernemers, onderwijs, financiering en beleid. En naar de manier waarop spelers elkaar kunnen aanvullen en versterken. Op een prikkelende manier visualiseren we het ecosysteem. De resultaten van onze onderzoeken en analyses geven beleidsmakers handvatten voor een missiegedreven innovatiebeleid. En ze geven (regionale) overheden en kennisinstellingen concrete perspectieven op vervolgstappen. Zoals de ontwikkeling van een speciale campus voor een bepaalde sleuteltechnologie.

We kijken niet alleen naar research & development, maar ook naar het omliggende speelveld van ondernemers, onderwijs, financiering en beleid.

Van onderzoek naar resultaat

Twee inspirerende voorbeelden laten zien wat er te bereiken valt. Ten eerste Techleap, de publiek gefinancierde non-profit die het Nederlandse tech-ecosysteem helpt te kwantificeren en te versnellen. Voor hen onderzochten we waarom deeptech-startups in ons land achterblijven. Techleap wilde weten: waar ligt het potentieel en waarom wordt dit niet verzilverd? Ten tweede het businessplan voor een campus voor quantumtechnologie, dat we opstelden in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en QuTech/Technische Universiteit Delft. Dit leidde tot het House of Quantum in Delft, waar bedrijven, financiers en onderzoekers in een ecoysteem samenwerken aan quantumtechnologie.

Missiegedreven innovatiebeleid

Heeft u behoefte aan concrete perspectieven en handvatten? De resultaten van onze onderzoeken en analyses geven beleidsmakers handvatten voor een missiegedreven innovatiebeleid.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Direct contact

Diensten

  • Strategie
  • Onderzoek
  • Beleidsvorming
  • Benchmarking
  • Data- en trendanalyse
  • Dashboarding