“Realiseren van ambities van overheden, kennisinstellingen en bedrijven. Door het verbinden van kennis, innovatie en ondernemerschap."

“Analyses zijn in deze vorm nog door niemand in de regio op tafel gelegd”

Lees meer

“Succesvolle samenwerking tussen corporates en startups is zichtbaar gemaakt én verdiept”

Lees meer

“Door Birch is grote verbondenheid ontstaan met en tussen de partners”

Lees meer

“Birch verstaat diverse 'talen' en weet iedereen te betrekken”

Lees meer

“Inhoudelijk deskundig én bestuurlijk sensitief”

Lees meer

Birch Triple Helix

Silicon Valley, Brainport, Food Valley; het zijn succesvolle regio’s. Het zijn ook de aansprekende voorbeelden voor kennisinstellingen, overheden en bedrijven die werken aan een onderscheidend regionaal ecosysteem. Hun geheim? Een duidelijke visie, parallelle belangen, gedeelde ambities en een gemeenschappelijk draagvlak.

In ecosystemen veranderen partners niet hun strategie en doelstellingen; wel vullen ze die anders in. Wij helpen hen van ambities naar realisatie.

Referenties

Meer innovatiekracht én goed opgeleide vakmensen in maritieme regio Rotterdam

Met het Maritiem TechPlatform (MTP) zorgen de maritieme industrie en het onderwijs samen voor innovatiekracht en goed opgeleide vakmensen in de regio’s Rotterdam Rijnmond, Drechtsteden […]

Regionaal inzicht in context, financiering en resultaten primair onderwijs

Basisscholen leveren een belangrijke bijdrage aan leefbare en vitale dorpen en steden. Maar functioneren ze naar behoren? De Tweede Kamer wil meer zicht op context, […]

Regionaal strategisch personeelsbeleid – Human Capital Agenda Regio Utrecht

Een leefbaar Utrecht, met gezonde en digitaal wijze inwoners. Dát zijn de maatschappelijke doelen van Regio Utrecht. Om die ambities te realiseren, investeert Regio Utrecht […]

Start-ups straks op stoom met hulp van de regio Utrecht

De regio Utrecht heeft al een bloeiend ecosysteem voor start-ups en scale-ups. Maar er is ruimte voor verbetering. Daarom deed Birch een beleidsanalyse voor de […]

Investeren in kennis en onderwijs om Zeeland te compenseren

Hoe kan Zeeland gecompenseerd worden voor de misgelopen marinierskazerne? Birch adviseerde dat de provincie voor kennisontwikkeling en onderwijs het beste kan inzetten op een kenniscentrum […]

Twents technisch talent snel op de juiste plek

Birchers Corine Bos en Leonie Oosterwaal stonden in de winter van 2019/2020 coöperatie TechWise Twente bij om de samenwerking tussen het Twentse techniekonderwijs en het […]

Analyse Haagse economie voer voor economisch beleid

Een economisch florerende stad en regio, daar wil de gemeente Den Haag op inzetten. Birch analyseerde daarom voor de gemeente op welke economische sectoren zij […]

Betere zorg én economische groei door zorginnovatie

Zorginnovatie is goed voor de zorg en de bedrijvigheid. Geen wonder dat de gemeente Den Haag ons vroeg toen ze zorginnovatie in het sociaal domein […]

Onderwijs en arbeidsmarkt in beeld gebracht in Zuid-Holland

De economie en arbeidsmarkt veranderen continu, en beide zijn onlosmakelijk verbonden met onderwijs. Daarom onderzocht Birch in Zuid-Holland hoe het beroepsonderwijs, zowel hbo als mbo, […]

Hoe startups en corporates leren en innoveren

Wat kunnen een grote onderneming en een kleine startup van elkaar leren? Dát wilde onze opdrachtgever Stichting Management Studies (SMS) graag weten. Om die lessen […]

Birch verwelkomt Jeroen Stellmacher als nieuwe collega!

Sinds 1 december maakt Jeroen Stellmacher als consultant deel uit van het Birch team. Nieuwsgierig naar de achtergrond van Jeroen? https://www.birch.nl/birchers/jeroen-stellmacher/