“Realiseren van ambities van overheden, kennisinstellingen en bedrijven. Door het verbinden van kennis, innovatie en ondernemerschap."

“Birch legt dwarsverbanden waaraan je zelf niet denkt”

Lees meer

“Het Eemsdeltaplan is snel en effectief gerealiseerd”

Lees meer

“Ze voorzien ons van ideeën en creatieve oplossingen”

Lees meer

“Birch is eigenlijk meer partner dan opdrachtnemer”

Lees meer

“Ze brengen ons idee naar een concreet, haalbaar plan”

Lees meer

Birch Triple Helix

Silicon Valley, Brainport, Food Valley; het zijn succesvolle regio’s. Het zijn ook de aansprekende voorbeelden voor kennisinstellingen, overheden en bedrijven die werken aan een onderscheidend regionaal ecosysteem. Hun geheim? Een duidelijke visie, parallelle belangen, gedeelde ambities en een gemeenschappelijk draagvlak.

In ecosystemen veranderen partners niet hun strategie en doelstellingen; wel vullen ze die anders in. Wij helpen hen van ambities naar realisatie.

Referenties

Onderzoek naar Human Capital in Zuid-Holland

De regio Zuid-Holland wil haar economische groei versterken. Een belangrijke voorwaarde daarvoor is dat er voldoende arbeidspotentieel beschikbaar is en blijft. Om vraag en aanbod […]

MBO Agenda: in gesprek met Amsterdamse economische en creatieve werkgevers

In de Amsterdam MBO-Agenda werken de vijf Amsterdamse mbo-instellingen en de gemeente samen om het mbo-onderwijs te versterken en jongeren uit te dagen. Onderwijsinstellingen zoeken […]

Matches maken en mechanismen op de arbeidsmarkt onderzoeken

Het project Talent Gekend is een samenwerkingsproject tussen MKB Den Haag, ICP, Lift en Birch, ondersteund door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en […]

Begeleiden evaluatie NWO-instituten

Iedere zes jaar worden de 9 wetenschappelijke instituten van het NWO beoordeeld door een panel van onafhankelijke internationale experts, volgens het zogeheten Standaard Evaluation Protocol […]

Onderzoek naar de rol van het openbaar bestuur in entrepreneurial ecosystemen

Met de Universiteit Utrecht onderzocht Birch de rol van het openbaar bestuur in ecosystemen. Wat kan het openbaar bestuur bijdragen om Triple Helix-samenwerkingen in de […]

Arbeidsmarktmobiliteit in het petrochemisch cluster: Transities in de haven

Onderzoek naar arbeidsmarktmobiliteit in het petrochemisch cluster: Transities in de haven Het werk in de haven verandert als gevolg van ontwikkelingen op gebied van digitalisering, […]

Toekomstverkenning van de zorg

In 2015 deed Birch in opdracht van Fontys Paramedische Hogeschool een trendanalyse, toekomstverkenning naar veranderingen in de zorg en in paramedische beroepen. Paramedici, waarvan er […]

Bouwen aan topwetenschap en innovatie

Nederland heeft een sterke reputatie op het gebied van Life Science onderzoek en het naar de markt brengen van innovaties. In DTL – het Dutch […]

Nieuw regionaal partnership voor Hogeschool

Fontys is met 4.300 medewerkers en ruim 44.000 studenten een van de grootste kennisinstituten van Nederland. In 28 instituten verzorgt Fontys circa 85 bachelor- en […]

Uitzendbranche speelt in op flexibilisering arbeidsmarkt

Aanleiding De flexibilisering van de Nederlandse arbeidsmarkt neemt de komende jaren verder toe. Er zijn meer zelfstandigen en er ontstaan nieuwe vormen van flexibele arbeid. […]

Terugblik op geslaagde eerste RD Labsessie voor Regio Deals

Aankomende drie jaren begeleidt Birch samen met Berenschot, Universiteit Utrecht en Universiteit Tilburg 11 Regio Deals in Nederland op het gebied van governance. Middels diverse […]