“Realiseren van ambities van overheden, kennisinstellingen en bedrijven. Door het verbinden van kennis, innovatie en ondernemerschap."

banner_3

“Ze brengen ons idee naar een concreet, haalbaar plan”

Lees meer

Birch Triple Helix

Silicon Valley, Brainport, Food Valley; het zijn succesvolle regio’s. Het zijn ook de aansprekende voorbeelden voor kennisinstellingen, overheden en bedrijven die werken aan een onderscheidend regionaal ecosysteem. Hun geheim? Een duidelijke visie, parallelle belangen, gedeelde ambities en een gemeenschappelijk draagvlak.

In ecosystemen veranderen partners niet hun strategie en doelstellingen; wel vullen ze die anders in. Wij helpen hen van ambities naar realisatie.

Referenties

Matches maken en mechanismen op de arbeidsmarkt onderzoeken

Het project Talent Gekend is een samenwerkingsproject tussen MKB Den Haag, ICP, Lift en Birch, ondersteund door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en […]

Begeleiden evaluatie NWO-instituten

Iedere zes jaar worden de 9 wetenschappelijke instituten van het NWO beoordeeld door een panel van onafhankelijke internationale experts, volgens het zogeheten Standaard Evaluation Protocol […]

Onderzoek naar de rol van het openbaar bestuur in entrepreneurial ecosystemen

Met de Universiteit Utrecht onderzocht Birch de rol van het openbaar bestuur in ecosystemen. Wat kan het openbaar bestuur bijdragen om Triple Helix-samenwerkingen in de […]

Arbeidsmarktmobiliteit in het petrochemisch cluster: Transities in de haven

Onderzoek naar arbeidsmarktmobiliteit in het petrochemisch cluster: Transities in de haven Het werk in de haven verandert als gevolg van ontwikkelingen op gebied van digitalisering, […]

Toekomstverkenning van de zorg

In 2015 deed Birch in opdracht van Fontys Paramedische Hogeschool een trendanalyse, toekomstverkenning naar veranderingen in de zorg en in paramedische beroepen. Paramedici, waarvan er […]

Bouwen aan topwetenschap en innovatie

Nederland heeft een sterke reputatie op het gebied van Life Science onderzoek en het naar de markt brengen van innovaties. In DTL – het Dutch […]

Nieuw regionaal partnership voor Hogeschool

Fontys is met 4.300 medewerkers en ruim 44.000 studenten een van de grootste kennisinstituten van Nederland. In 28 instituten verzorgt Fontys circa 85 bachelor- en […]

Uitzendbranche speelt in op flexibilisering arbeidsmarkt

Aanleiding De flexibilisering van de Nederlandse arbeidsmarkt neemt de komende jaren verder toe. Er zijn meer zelfstandigen en er ontstaan nieuwe vormen van flexibele arbeid. […]

Europese subsidie voor vernieuwend zorgonderwijs

Aanleiding Fontys Paramedische Hogeschool (FPH) biedt een nieuwe vorm van zorgonderwijs op de locatie in Venlo. In de kern gaat het om het opleiden van […]

Actieplan voor nieuw perspectief chemiecluster Eemsdelta

Achtergrond Een werkgroep onder leiding van Rein Willems (oud-topman Shell Nederland) heeft in het voorjaar van 2014 een actieplan opgesteld voor het versterken van de […]

Arbeidsmarktstrategie voor Zuid-Holland in praktijk

Op het jaarlijkse BT-event op donderdag 8 november, een congres over regionale innovatiekracht en vestigingsklimaat, gaf Birch een presentatie over het rapport Arbeidsmarkt Zuid-Holland. Dit […]