“Realiseren van ambities van overheden, kennisinstellingen en bedrijven. Door het verbinden van kennis, innovatie en ondernemerschap."

“Birch legt dwarsverbanden waaraan je zelf niet denkt”

Lees meer

“Het Eemsdeltaplan is snel en effectief gerealiseerd”

Lees meer

“Ze voorzien ons van ideeën en creatieve oplossingen”

Lees meer

“Birch is eigenlijk meer partner dan opdrachtnemer”

Lees meer

“Ze brengen ons idee naar een concreet, haalbaar plan”

Lees meer

Birch Triple Helix

Silicon Valley, Brainport, Food Valley; het zijn succesvolle regio’s. Het zijn ook de aansprekende voorbeelden voor kennisinstellingen, overheden en bedrijven die werken aan een onderscheidend regionaal ecosysteem. Hun geheim? Een duidelijke visie, parallelle belangen, gedeelde ambities en een gemeenschappelijk draagvlak.

In ecosystemen veranderen partners niet hun strategie en doelstellingen; wel vullen ze die anders in. Wij helpen hen van ambities naar realisatie.

Referenties

Twents technisch talent snel op de juiste plek

Birchers Corine Bos en Leonie Oosterwaal stonden in de winter van 2019/2020 coöperatie TechWise Twente bij om de samenwerking tussen het Twentse techniekonderwijs en het […]

Betere zorg én economische groei door zorginnovatie

Zorginnovatie is goed voor de zorg en de bedrijvigheid. Geen wonder dat de gemeente Den Haag ons vroeg toen ze zorginnovatie in het sociaal domein […]

Onderwijs en arbeidsmarkt in beeld gebracht in Zuid-Holland

De economie en arbeidsmarkt veranderen continu, en beide zijn onlosmakelijk verbonden met onderwijs. Daarom onderzocht Birch in Zuid-Holland hoe het beroepsonderwijs, zowel hbo als mbo, […]

Hoe startups en corporates leren en innoveren

Wat kunnen een grote onderneming en een kleine startup van elkaar leren? Dát wilde onze opdrachtgever Stichting Management Studies (SMS) graag weten. Om die lessen […]

Birch helpt NexTechnician met ledenonderzoek en Next Steps

Coöperatie NexTechnician slaat in de omgeving Amsterdam een brug tussen studenten met drive en bedrijven met toekomst. Birch heeft de samenwerking in deze Publiek Private […]

Birch begeleidt investeringsadvies aan HAN

Welke onderzoeksprojecten dragen het meest bij aan de profilering en expertise van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)? Na uitgebreide interviews en bestudering van […]

Birch begeleidt Regio Hart van Brabant naar Strategische Meerjarenagenda 2019-2023

In de eerste week van juli 2019 is de strategische meerjarenagenda (SMA) 2019-2023 van Regio Hart van Brabant vastgesteld. Nadat gemeenteraden hebben ingestemd, hebben ook […]

Onderzoek naar Human Capital in Zuid-Holland

De regio Zuid-Holland wil haar economische groei versterken. Een belangrijke voorwaarde daarvoor is dat er voldoende arbeidspotentieel beschikbaar is en blijft. Om vraag en aanbod […]

MBO Agenda: in gesprek met Amsterdamse economische en creatieve werkgevers

In de Amsterdam MBO-Agenda werken de vijf Amsterdamse mbo-instellingen en de gemeente samen om het mbo-onderwijs te versterken en jongeren uit te dagen. Onderwijsinstellingen zoeken […]

Matches maken en mechanismen op de arbeidsmarkt onderzoeken

Het project Talent Gekend is een samenwerkingsproject tussen MKB Den Haag, ICP, Lift en Birch, ondersteund door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en […]

Twents technisch talent sneller op de juiste plek: een aanvraag bij het RIF

Impact vergroten doe je samen. In 2019 werkten Leonie Oosterwaal en Corine Bos met coöperatie TechWise Twente aan een opschalingsaanvraag bij het Regionaal Investeringsfonds mbo. […]