Onderwijs en bedrijfsleven: motor van regionale groei

Bekijk ook andere thema’s

Meer informatie

Marc Bloemendaal
Marc Bloemendaal Senior Adviseur 06-28878703

Onderwijs en bedrijfsleven zijn de motor van regionale groei en transitie. Hoe beter zij samenwerken, hoe meer zij de regio versterken. Daar waar ondernemers, universiteiten, hbo’s en ROC’s elkaar vinden, ontstaan krachtige samenwerkingsverbanden. Zo doen ze in steeds meer regio’s samen onderzoek, bijvoorbeeld in lectoraten, onderzoeksconsortia, expertisecentra of op campussen.

Van toekomstvisie naar businessplan

In veel regio’s en sectoren kan de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven beter. Birch draagt hieraan bij. Met onze kennis van verschillende stakeholders en onze hands-on aanpak helpen we ambities waarmaken. Van het formuleren een kennisagenda en inspirerende toekomstvisie tot het opstellen van een concreet businessplan dat leidt tot financiering. Het uitwerken en indienen van een RIF-aanvraag is hier een voorbeeld van.

“Onderwijs en bedrijfsleven zijn de motor van regionale groei en transitie.”

Ook onderzoeken we bijvoorbeeld de waarde van een campus voor de regio. Of hoe meer startende ondernemers op zo’n campus een plek krijgen.

Sterk regionaal ecosysteem in de praktijk

Twee inspirerende voorbeelden laten zien wat er te bereiken valt. Zo maakten we het businessplan voor een campus voor quantumtechnologie, dat we opstelden in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en QuTech/Technische Universiteit Delft. Dit plan leidde tot het House of Quantum in Delft, waar bedrijven, financiers en onderzoekers in een ecoysteem samenwerken aan quantumtechnologie. En voor de regio Utrecht analyseerden we het ecosysteem van start-ups en scale-ups. Hoewel het ecoysteem al goed presteerde, zagen we mogelijkheden om de regio nóg interessanter te maken voor start-ups.

Van financiering tot campus

Benieuwd wat een sterke regionale samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid voor úw regio kan betekenen? Graag helpen we u met strategie- en beleidsvorming, financiering, begeleiding en diverse analyses.

Eerdere opdrachtgevers zijn o.a.: The Hague Security Campus, Dutch Fresh Port Innovatie Campus, Automotive Campus, Campus analyse i.o.v. Ministerie EZK, en vele anderen.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Direct contact

Expertise

  • Onderwijsvisie
  • Financiering en subsidie
  • Onderzoek en evaluatie
  • Regionale verbinding
  • Opstellen kennis- en onderzoeksagenda
  • Opzet en advies PPS-en
  • Begeleiding RIF aanvraag
  • Campusvorming
  • Impact technologische trends