Specialist in ecosysteem analyse

De nieuwe EE-index is gepubliceerd

Specialist in ecosysteem analyse

De nieuwe EE-index is gepubliceerd

Kenmerken

  • I.s.m. Universiteit Utrecht
  • Benchmarking van regio’s
  • Groeiers en dalers in beeld
Download

Meer informatie

Prof. dr. Jan Peter van den Toren
Jan Peter van den Toren Managing Partner 06-18304850

We zijn gespecialiseerd in het uitvoeren van Enterpreneurial Ecosystem analyses. Deze benadering stelt ons in staat om per regio specifieke verbeterpunten aan te wijzen en daarmee de voedingsbodem voor ondernemerschap te versterken.

Door de Ecosystem scores naar acties te vertalen, dragen we eraan bij dat de Nederlandse regio’s nog ondernemender en welvarender worden. We bieden zowel opleidingen als advies- en onderzoeksdiensten aan. Zo kunnen onze klanten kennismaken met de benadering die steeds meer gemeengoed wordt binnen regio’s en gemeenten.

Binnen de Entrepreneurial Ecosystem-benadering wordt de economie gezien als een dynamisch netwerk. Ondernemerschap is het proces waarbij individuen kansen zien en nieuwe waarde genereren. Of hen dit lukt is afhankelijk van de kracht van het ‘ecosysteem’ en de invulling van de verschillende onderliggende elementen, zoals netwerken, financiering en het voorhanden zijn van talent. De uitkomsten van deze analyse leveren nieuwe inzichten op voor beleid. Zo kunnen we per regio specifieke verbeterpunten aanwijzen.

EE-index verdiepend gesprek
Stuur me informatie over

We zien dat steeds meer regionale overheden de ecosysteem-benadering hebben overgenomen en op zoek zijn naar hun eigen sterktes en zwaktes. Bovendien zijn willen ze graag achterhalen welke mogelijke interventies ten goede komen aan welke elementen van het ecosysteem.

Elk jaar publiceert Birch samen met Universiteit Utrecht de Entrepreneurial Ecosystem (EE)-index. We zien dat deze index voor veel regio’s het startpunt is om te kijken hoe zij ervoor staan ten opzichte van andere regio’s. Naast de tweejaarlijkse publicatie kunnen wij voor sommige elementen verdiepende analyses uitvoeren specifiek voor uw gemeente of regio.

Zo’n verdiepende verkenning kan bijvoorbeeld een netwerkanalyse zijn of een onderzoek naar financieringsstromen voor startups en scale-ups in uw regio. Op deze manier kijken we verder dan de score en komen we tot de essentie van uw ecosysteem. Met deze kennis is het mogelijk om veel gerichter beleid te maken dat ten goede komt aan ondernemerschap in uw regio.