Meer informatie

Saskia Vogelaar
Saskia Vogelaar Senior adviseur 06-51250037

Een soepel functionerende arbeidsmarkt die meebeweegt met de kansen in de regio en die veerkrachtig is bij economisch ontij. Om dit te bereiken, hebben regio’s allereerst inzicht nodig in het menselijk kapitaal – de competenties, kennis en vaardigheden van inwoners. Zodat ze keuzes voor de toekomst kunnen maken.

De kracht van Human Capital

Een Human Capital Agenda met een duidelijke toekomstvisie geeft regio’s houvast om hun ambities te realiseren. Birch ondersteunt bij het opstellen van zo’n agenda. We analyseren de arbeidsmarkt: hoe functioneert die? We brengen knelpunten en kansen in kaart. Vertalen inzichten naar acties. En maken zichtbaar wat de impact van de acties is op de productiviteit, economische groei, werk- en privébalans, welzijn en baanzekerheid. Hierbij trekken we op met de triple helix van onderwijs, overheid en ondernemers, ondersteund door ondernemende burgers en maatschappelijke organisaties.

Van agenda naar beleid én uitvoering 

Benieuwd wat Birch kan betekenen voor Human Capital in uw regio? Twee inspirerende voorbeelden laten zien wat er te bereiken valt. Zo brachten we voor de provincie Zuid-Holland de knelpunten op de arbeidsmarkt in kaart. Samen met stakeholders brachten we oplossingen en kansen in kaart. Vervolgens hielpen we de inzichten om te zetten naar een stimulerend Human Capital-beleid. En in de regio Utrecht stelden we voor de drie arbeidsmarktregio’s een Human Capital Agenda op voor de komende zeven jaar. Inclusief aanpak, financieringsvormen en governancestructuren. Deze agenda helpt Utrecht haar ambitie waar te maken: een leefbaar Utrecht, met gezonde en digitaal wijze inwoners.

 

Een duidelijke Human Capital Agenda

Benieuwd wat een sterke HCA afgestemd bedrijfsleven, onderwijs en overheid voor úw regio kan betekenen? Onze adviseurs zetten samen met u complexe vraagstukken om naar concrete beleidsadviezen en oplossingen. Graag helpen we u met strategie- en beleidsvorming, periodieke analyses en een helder en gedragen proces.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Direct contact

Diensten

  • Strategie en beleidsvoering
  • Onderzoek en benchmarking
  • Monitoring & Evaluatie 
  • Procesbegeleiding & Interactie 
  • Data analyse
  • Visualisatie & Dashboarding