Evaluatie en onderzoek

Verantwoorden en leren

Evaluatie en onderzoek

Verantwoorden en leren

Kenmerken

 • Meer dan tien jaar ervaring
 • Kwantitatieve analyses
 • Kwalitatief onderzoek
 • Aantrekkelijke visualisatie
Stel uw vraag

Meer informatie

Prof. dr. Jan Peter van den Toren
Jan Peter van den Toren Managing Partner 06-18304850

Evalueren gaat naar onze mening niet alleen over verantwoorden, maar biedt ook de mogelijkheid om te leren voor de toekomst. En even belangrijk: hoe kunnen we onze impact vergroten?

Samen concretiseren we uw onderzoeksvraag en vertalen we deze naar een duidelijk onderzoeksontwerp. Een belangrijke vraag hierbij is of wij bestaande data gebruiken of dat er nieuwe data – kwantitatief of kwalitatief – moeten worden verzameld.  Na een gedegen analyse van de verzamelde data, worden de onderzoeksresultaten uitgewerkt en visueel aantrekkelijk gepresenteerd.

Soorten analyses die wij inzetten voor onze evaluaties zijn onder andere:

 • Regionale analyse
 • Sectoranalyse en Regionale
 • Omgevingsanalyse
 • Trend en innovatie-analyse
 • Arbeidsmarktanalyse
 • Economische analyse
 • Beleidsevaluatie
 • Ecosysteemanalyse

Elk van deze soorten onderzoek helpt overheden en organisaties om een instrument, strategie of beleid te beoordelen op effectiviteit. Het algehele onderzoek bestaat uit één of een combinatie van onze instrumenten.

Data analyses

In veel trajecten zijn data analyses een belangrijk onderdeel. We combineren  interne datasets met externe datasets en we verwerken de resultaten in trendanalyses en visualisaties. We ontsluiten de inzichten in rapporten en online dashboards.

Benchmarking

Vergelijkingen met soortgelijke initiatieven, organisaties of instrumenten op nationaal of internationaal niveau, leiden vaak tot interessante inzichten. Samen met de opdrachtgever bepalen we de meest interessante insteek.

Survey’s, telefonische enquêtes

Via online survey’s of telefonische enquêtes hebben we de mogelijkheid om klein- en grootschalig onderzoek uit te voeren.

Kwalitatieve (groeps) interviews

Interviews en focusgroepen zijn veel gebruikte kwalitatieve methodes die we toepassen in onze onderzoeken. De juiste verslaglegging en de interpretatie zijn essentieel voor de verdere verwerking en beantwoording van de onderzoeksvraag.