Strategie, advies en implementatie

Gegrond in feiten, bruikbaar

Strategie, advies en implementatie

Gegrond in feiten, bruikbaar

Kenmerken

 • Strategische inzichten
 • Bruikbare adviezen
 • Ondersteuning bij de implementatie en het veranderproces
 • Meer dan tien jaar ervaring
Stel uw vraag

Meer informatie

Saskia Vogelaar
Saskia Vogelaar Senior adviseur 06-51250037

De brede analyses die wij maken zijn de basis voor het strategisch advies dat wij aan u uitbrengen. Een ecosysteem analyse helpt om de stappen te bepalen die in uw organisatie nodig zijn voor een succesvolle implementatie.

Wij helpen u met het beantwoorden van ambities, het ontwikkelen van een visie en het opstellen van een concrete strategie. Dat doen we met de eigen kennis van zaken die wij in huis hebben en op basis van onderzoek. In al onze trajecten zijn de verzamelde feiten en inzichten het fundament voor het verdere verloop: van advies tot implementatie. 

Om u te helpen een strategie  te ontwikkelen, brengen wij kennis van het bredere netwerk in. We beschrijven tot in detail de voor u relevante, bestaande netwerken en ecosystemen. Het voordeel is dat uw  strategie aansluit op de sterktes en zwaktes van de omgeving waarin uw organisatie opereert. Op basis van deze inzichten en het strategische advies, stellen we samen met u een plan op. Dit plan helpt u om de stap te zetten naar implementatie.

Strategisch advies
Met uw organisatie en uw stakeholders doorlopen we het strategisch proces. De belangrijkste stappen zijn:  

 1. Het formuleren van uw ambitie 
 2. Het ontwikkelen van een visie en een strategie 
 3. Het doen van onderzoek, het verzamelen van feiten en inzichten 
 4. Het gedetailleerd beschrijven van relevante, bestaande netwerken en ecosystemen 
 5. Het opstellen van het plan 

Implementeren:
We kennen de randvoorwaarden waaraan voldaan moet zijn voor een geslaagde implementatie en een succesvol veranderproces.   

 1. Het gereedmaken van de organisatie voor de gewenste veranderingen
 2. Het inrichten van en leiding geven aan het team
 3. Onderzoek doen naar en genereren van financiering
 4. Het vervullen van interim management
 5. Het leggen van contacten met de relevante netwerken

Governance, financiering

Birch heeft ruime ervaring met het doen van onderzoek naar, en het genereren van duurzame financiering voor uw programma’s. Een gedegen governance afgestemd op uw stakeholders is hierin een belangrijk element.

Netwerk en ecosysteem analyse

Teven kunnen wij helpen met het leggen van contacten in relevante netwerken. Wij kunnen de organisaties in kaart brengen, en toenadering zoeken. Wij hebben een breed netwerk en hebben contacten bij veel organisaties, waardoor we vaak snel binnen kunnen komen en de juiste persoon weten te spreken.

Externe analyse, benchmarking

Een omgevingsanalyse helpt om uw positionering in het speelveld aan te scherpen. Door gebruik te maken van benchmarking meten we de effectiviteit en efficiëntie van de huidige organisatie en beleid. Benchmarking geeft inspiratie en zicht op hoe beleid of processen beter, slimmer of anders kunnen.

Implementatie

Wij bieden hulp bij het uitvoeren van de gevormde strategie door actie te ondernemen, stakeholders en partners aan tafel te krijgen, consortia te bouwen en financieringsaanvragen te doen. Wij gaan graag voor u aan de slag als kwartiermaker.

Implementatie

Wij bieden hulp bij het uitvoeren van de gevormde strategie door actie te ondernemen, stakeholders en partners aan tafel te krijgen, consortia te bouwen en financieringsaanvragen te doen. Wij gaan graag voor u aan de slag als kwartiermaker.