Datagedreven beleidsvorming

stad, regio’s, trends in cijfers en woorden

Datagedreven beleidsvorming

stad, regio’s, trends in cijfers en woorden

Kenmerken

 • Op maat gemaakt
 • Inzichtelijke data
 • Interactief
 • Periodieke updates
 • Heldere analyses
Vraag demo aan

Meer informatie

Marc Bloemendaal
Marc Bloemendaal Senior Adviseur 06-28878703

Beleidsmakers, gemeenten, provincies, onderwijsinstellingen en andere publieke organisaties hebben een contante vraag naar relevante data voor hun regio of organisatie. Het lastige is dat het aantal databronnen toeneemt, actualiteit en meeteenheden verschillen en vaak de regio- of organisatiespecifieke duiding ontbreekt. De forse economische bewegingen en de gewenste snelheid benodigd voor de transities vereisen inzicht en uitleg.

RAAS – Research as a Service – Online onderzoeks- en adviesplatform

Birch biedt aan haar klanten en onderzoeks- en adviesplatform dat continu actuele data en interpretaties geeft. Het onderscheidt zich door:

 • Inzicht door duiding: Alle indicatoren en figuren bevatten een uitgebreide toelichting (duiding) zodat de inzichten voor gebruikers op alle niveaus goed te interpreteren zijn. Deze duiding wordt samengesteld met de klant en een combinatie van experts
 • Gebruiksvriendelijkheid: De inzichten, teksten, figuren en tabellen zijn eenvoudig raadpleegbaar. De aantrekkelijke visualisaties zijn te hergebruiken, te downloaden en zelfstandig aan te passen.
 • Aanpasbaar, uitbreidbaar en integreerbaar: De omgeving is eenvoudig op maat aan te passen. Specifieke rapportages kunnen we eenvoudig toevoegen. Desgewenst worden gegevens en toelichting in uw eigen omgeving ontsloten via API’s.
 • Lichtgewicht platform: De omgeving is in de basis direct gereed en wordt binnen een vaste doorlooptijd opgeleverd. De achterliggende technieken en de lage instapprijs, in combinatie met de afwezigheid van vendor lock-in, maken de oplossing uniek.

Van cijfers naar visualisaties

De sequentie die we met opdrachtgevers doorlopen begint bij data-interpretatie. deze wordt gevolgd door visualisatie en duiding. Ervaring leert dat het in kaart brengen van de juiste data en het begrijpelijk visualiseren niet voldoende is om concrete vervolgstappen te bedenken. Duiding is essentieel in voor onze opdrachtgevers.

Duiding

Alle visualisaties op het dashboard worden voorzien van een duiding. we verklaren toe- en afnames, maar helpen de lezer ook met het interpreteren van de datavisualisaties. Daarmee garanderen we dat het dashboard voor iedereen gebruikt kan worden.

Visueel

De visualisaties in het dashboard zijn niet alleen aangepast zodat het past in de gekozen huisstijl van de opdrachtgever, maar in veel gevallen werken de visualisaties ook interactief. bij het bewegen van de muis over de datapunten, zijn verschillende details af te lezen. visualisaties kunnen ook de optie bieden om over de jaren heen te vergelijken van data. De visualisaties worden altijd afgestemd met de opdrachtgever.

Data interpretatie

Nadat de data is verzameld laden we alle data in het model. Dit doen we door de orginele bron te koppelen zodat periodieke updates efficiënt worden doorgevoerd. Onze data-experts schonen en structureren de data en inventariseren de typen analyses die we uit kunnen voeren met de data. Uiteraard zijn de vragen en wensen van de opdrachtgever daarbij de rode draad.

Data interpretatie

Duiding

Visueel

Relatie

Beeld

Actie

Emotie

Om te komen tot waardevolle inzichten en daarmee uiteindelijk tot de juiste beleidsinterventies, stellen we samen met beleidsmakers, data-analisten en onderzoekers een palet samen van de meest relevante indicatoren. Dit doen we voor meerdere thema’s zoals:

 • economische ontwikkelingen en sectoranalyses;
 • ecosysteem analyses, inclusief benchmarks;
 • brede welvaart indicatoren;
 • ruimtelijke indicatoren en demografische ontwikkelingen;
 • Human Capital inzichten en
 • innovaties en trends.

Dit om uiteindelijk impact te kunnen maken in een regio, gemeente of voor een organisatie of instelling.

Continue stroom aan beleidsinformatie

In plaats van een eenmalige rapportage, zorgen we voor een dashboard waarin cijfers en duiding steeds actueel zijn. Hierdoor beschikt u over regionale informatie die direct beleidsmatig ingezet kan worden.

Regionale trend analyses op maat

Na een vrijblijvend intakegesprek bepalen we welke aanvullende inzichten het meest aansluiten bij uw regio of organisatie. Dat kan variëren van ruimtelijke, economische en HCA- tot trend- of startup-ecosysteem analyses.

Voor beleidsadviseurs, bestuurders en analisten

Door de hoge mate van gebruikersvriendelijkheid is de omgeving geschikt voor diverse doelgroepen. In een halfjaarlijkse presentatie door een senior adviseur van Birch gaan we het gesprek aan met u en uw stakeholders.

Valide en onderbouwd

RAAS is een dienst van Birch Consultants, al meer dan tien jaar een gerenommeerd strategisch onderzoeks- en adviesbureau voor publieke instellingen.