Procesbegeleiding

In beweging en betrokken

Procesbegeleiding

In beweging en betrokken

Kenmerken

  • Procesontwerp en begeleiding
  • Ervaren in complexe bestuurlijke context
  • Meer dan tien jaar ervaring
  • Betrokken en vernieuwend
Stel uw vraag

Meer informatie

Marc Bloemendaal
Marc Bloemendaal Senior Adviseur 06-28878703

We leven en werken in een wereld in transitie. Het speelveld is complex en de onvoorspelbaarheid neemt toe. Dat brengt voor bestuurders, management, teams en individuen in organisaties nieuwe vragen en uitdagingen met zich mee. De procesbenadering die we kiezen, krijgt een steeds belangrijkere rol.

Een helder en gedragen proces verhoogt de uiteindelijke waarde van een programma of project. Samen met onze klanten bepalen we de invulling. Is het gewenst om in de te nemen processtappen meer nadruk te leggen op de begeleiding? Welke aandacht is nodig voor sociaal-emotionele aspecten? Is er meer behoefte aan inhoudelijke begeleiding? Door de benadering af te stemmen op uw behoeften zorgen we voor een effectieve aanpak.

Een onafhankelijke procesbegeleider in een politiek of bestuurlijk speelveld, biedt vaart en kwaliteit. We hebben veel ervaring in complexe omgevingen met verschillende stakeholders. Door te versnellen op stakeholdersmanagement, coalitievorming of intern draagvlak, zijn we in staat om samen met uw team te werken aan een duurzaam resultaat.

Foto: Mozesbrug in Halsteren, gebruikt met toestemming van Damsteegt Waterwerken.

Oog voor stakeholder management

De manier waarop we de stakeholders benaderen en meenemen gedurende het proces, maakt in complexe omgevingen vaak het verschil. We starten dan ook met een stakeholderanalyse die een duidelijk beeld geeft van het speelveld.

Coalitievorming

In veel programma’s vormen nieuwe of aangepaste coalities een belangrijk vehikel om uiteindelijk het beoogde effect te realiseren. Dit gewenste eindresultaat staat in de businesscase, die we samen met onze klanten maken. Dit document beschrijft ook de loop van het proces, waarin we de juiste partijen aan boord brengen.

Neutraal en onafhankelijk

Wij hebben veel ervaring met het begeleiden van complexe samenwerkingsprocessen. Hierbij staan wij altijd tussen de betrokken partijen in en opereren als neutrale en onafhankelijke begeleider van het samenwerkingsproces.

Creatieve Werkvormen

Voor onze klanten begeleiden we veel sessies en bijeenkomsten. De juiste werkvorm geeft energie. We hebben ervaring met het geven van creatieve sessies, hybride vormen (offline, online of een combinatie daarvan) en het gebruik van inspirerende visualisaties. We hanteren verschillende methodieken om de samenwerking op gang te helpen en te houden.