Birch begeleidt investeringsadvies aan HAN

Regionale positionering van hogeschool in Regio Arnhem Nijmegen

Birch begeleidt investeringsadvies aan HAN

Regionale positionering van hogeschool in Regio Arnhem Nijmegen

Opdrachtgever Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)
Impact Hogeschool vergroot haar impact
Regio Arnhem-Nijmegen
Dienst Advies en procesbegeleiding

Welke onderzoeksprojecten dragen het meest bij aan de profilering en expertise van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)? Na uitgebreide interviews en bestudering van zes zogenaamde Centres of Expertise (CoE) formuleerde een onafhankelijke commissie van externe experts een advies aan het College van Bestuur (CvB). Birch voerde voorbereidende gesprekken met de zes CoE, begeleidde de commissie en voerde het secretariaat van dit proces.

Logo HAN

Samenstellen commissie

De HAN vroeg Birch dit proces te begeleiden. ‘Wij hebben eerder samengewerkt met de HAN in projecten over ondernemerschap en een ander CoE. We zijn bekend met de context. Vandaar dat de HAN ons vroeg een voorstel te doen’, vertelt Dolfine Kosters, die samen met collega Marijn Gielen het project heeft uitgevoerd.

In de voorbereiding van het project, dat liep tussen november 2018 en februari 2019, was Birch verantwoordelijk voor diverse werkzaamheden. Marijn: ‘Allereerst hebben we de HAN geholpen bij het samenstellen van de commissie. De HAN wilde een onafhankelijke commissie met een vertegenwoordiging van overheid, bedrijfsleven en onderwijs. Daarvoor konden we ook een beroep doen op ons eigen netwerk. Uiteindelijk is er een commissie gevormd met drie specialisten met voorstaande posities in de regio.’

Vaststellen toetsingskader

Belangrijke stap in de werkzaamheden was het vaststellen van het toetsingskader. Dolfine: ‘Op basis van de expertise van Birch in publiek-private samenwerkingen konden we met de HAN een toetsingskader opstellen dat voor de commissie praktisch en werkbaar was. Dit was opgezet over vier sporen: (1) Visie, missie en doelstellingen, (2) Organisatie en partners, (3) Profilering en (4) Uitvoering.’

Voorbereiden van de interviews

Het toetsingskader is een cruciaal instrument, stelt Dolfine. ‘Het is de basis van het gesprek tussen commissie en de CoE. Aan de ene kant hebben we aan de hand van het toetsingskader briefings opgesteld voor de commissie om hen voor te bereiden op de interviews. Aan de andere kant hebben we de CoE geïnformeerd over de criteria op basis waarvan zij beoordeeld zouden gaan worden. Zo konden zij eventueel nog een slag maken op hun aanbieding.’

Marijn: ‘Deze aanpak is met opzet zo gekozen. Dit bevordert dat er goede inhoudelijke gesprekken kunnen plaatsvinden tussen commissie en de CoE. Het helpt bovendien te voorkomen dat op zich waardevolle ideeën verloren gaan, alleen omdat de aanvraag niet op orde is.’

Opstellen advies

Van alle interviews tussen CoE en de commissie heeft Birch verslagen gemaakt. Dolfine: ‘Het waren leuke gesprekken; inhoudelijk, constructief en in een positieve sfeer. Het uiteindelijke oordeel en het advies aan het CvB is uiteraard aan de commissie. Het is aan ons om hen van voldoende en volledige informatie te voorzien. We hebben de commissie geholpen het advies definitief te maken, zodat de voorzitter het kon aanbieden.’

De HAN kijkt met tevredenheid terug op het traject en op de samenwerking met Birch. In een reactie op het rapport wees collegevoorzitter Kees Boele op de flexibele en zorgvuldige ondersteuning door de consultants van Birch. De inspanningen van een ieder zijn van grote waarde bij het bepalen van de strategische koers van de HAN.