Naar een inspirerende strategie voor de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen Universiteit Leiden

Naar een inspirerende strategie voor de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen Universiteit Leiden

Opdrachtgever Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen van Universiteit Leiden
Impact Strategie voor toonaangevend onderzoek en onderwijs, bedrijfsvoering
Regio Nederland
Dienst Strategie, advies, procesbegeleiding

Meer informatie

Saskia Vogelaar
Saskia Vogelaar Senior adviseur 06-51250037

Aanleiding

De Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen (FWN) is een van de zeven faculteiten van de Universiteit Leiden. De Universiteit Leiden heeft sinds begin 2022 een nieuwe Strategie 2022-2027 met als titel ‘Verbinden en Vernieuwen.’ Thema’s in die strategie zijn: vernieuwing, toonaangevend interdisciplinair onderwijs en onderzoek, lerende gemeenschap, meerwaarde via strategische samenwerking, ruimbaan voor talent en ontplooiing.

De  FWN  heeft de ambitie geuit om een intern breed gedragen strategie met externe aantrekkings- en wervingskracht te ontwikkelen. Deze strategie dient aan te sluiten op de universitaire strategie maar legt bovenal eigen accenten en heeft een eigen karakter. De te ontwikkelen strategie kent drie inhoudelijke pijlers: Onderwijs; Onderzoek en Bedrijfsvoering (en de onderlinge verbanden hiertussen).

Proces

Birch stelde een transparante en overzichtelijke aanpak voor met vijf stappen. Gebaseerd op de aanpak van de Strategische Dialoog. Hierbij boden we zoveel mogelijk stakeholders de gelegenheid om mee te denken over het strategische plan. Startend met een goede projectinrichting en communicatieaanpak; voldoende ruimte voor inspiratie, consultatie en draagvlakcreatie, uiteraard het daadwerkelijke schrijfproces en tenslotte het vaststellen en presenteren van de definitieve strategie. Om energie in het proces te houden, stuurde we op een korte doorlooptijd, met heldere tussenresultaten. Belangrijk is dat we de aanpak altijd benaderen als een gezamenlijke opgave met onze opdrachtgever en de lijnen heel kort houden.

Het was een mooi proces waarbij we maximaal hebben ingezet op betrokkenheid van alle lagen binnen de faculteit, van student, stafmedewerker tot wetenschappelijk directeur. Hiervoor hebben we interviews gehouden binnen de faculteit, maar ook met belangrijke stakeholders van buiten de universiteit. Samen met een projectteam vanuit de faculteit hebben we de belangrijkste kwantitatieve en kwalitatieve inzichten op een rijtje gezet en regelmatig in allerlei gremia tussenresultaten getoetst. Belangrijke succesfactor bij de totstandkoming van de strategie was een kernteam van medewerkers met een diverse achtergrond die goed kon spiegelen en meeschrijven. En omvangrijke consultatiesessies in museum Corpus waar we aan gemixt samengestelde discussietafels mogelijke dillema’s en bijbehorende keuzes hebben besproken. Als startpunt voor het bouwen van een mooie community.

Resultaat en conclusies

Decaan Jasper Knoester lichtte bij de presentatie van het nieuwe strategisch plan  met de titel “ Verbinden vanuit Nieuwsgierigheid” uitstekend toe waarom dit plan er– na ruim tien jaar afwezigheid – nu wel moest komen. ‘De wereld om ons heen verandert voortdurend en zelfs als we van tradities houden, moeten we ons aan die veranderingen aanpassen. Het helpt om een leidraad, een kompas te hebben om ons te helpen beslissingen te nemen over hoe we ons aanpassen. Welke rol willen we als faculteit spelen in deze veranderende wereld? Wat voor organisatie willen we zijn voor onze medewerkers en studenten? En hoe passen we binnen de universiteit? Dat beschrijven we in ons strategisch plan”.