RIF-aanvraag MBO

Advies en begeleiding Regionaal Investeringsfonds MBO

RIF-aanvraag MBO

Advies en begeleiding Regionaal Investeringsfonds MBO

Ervaring met

 • Regionale visies
 • Opbouw van consortium
 • Vormvereisten
 • Onderwijsvisie
Neem direct contact op

Het bedrijfsleven is gebaat bij goed opgeleid personeel om te kunnen blijven ontwikkelen en groeien. Het onderwijs speelt in de regio een belangrijke rol om de medewerker van de toekomst op te leiden of bij te scholen, maar kan dat niet alleen. Samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven is noodzakelijk om het onderwijs te blijven innoveren en aan te passen aan alle ontwikkelingen die op het bedrijfsleven afkomen.

Het Regionaal Investeringsfonds MBO (RIF) is opgericht door het ministerie van OCW en heeft als doel om vernieuwing in het mbo te realiseren samen met het bedrijfsleven. Een RIF-subsidie kan worden aangevraagd door een publiek gefinancierde mbo, in samenwerking met bedrijven en (publieke) organisaties uit de regio die meedoen en -financieren. Het fonds bestaat sinds 2014 en is na een eerste periode (2014-2017) wegens succes verlengd tot en met 2022. Voor de periode 2019-2022 is 100 miljoen euro beschikbaar gesteld voor nieuwe aanvragen.

Birch helpt nieuw te vormen PPS
Voor een nieuw te vormen publiek private samenwerking (PPS) en bijbehorende RIF-aanvraag is het nodig om te bouwen aan een consortium van publieke en private spelers. Dit consortium bouwt met elkaar aan een krachtig plan en bijbehorende begroting. Birch kan dit proces ondersteunen. In de groep van betrokkenen gaan we gezamenlijk doelstellingen formuleren, nadenken over actielijnen en activiteiten. We werken toe naar de formele documenten die de regeling vereist, een sterk plan van aanpak, regiovisie, begroting en samenwerkingsovereenkomst. De RIF-regeling stelt eisen aan inhoud van het plan en verdeling van de begroting. Thema’s die in het plan aandacht krijgen, zijn:

 • Professionalisering van docenten;
 • Het stimuleren van initiatieven om een leven lang ontwikkelen mogelijk te maken;
 • Verbetering van de aansluiting op de arbeidsmarkt voor jongeren in een kwetsbare positie (o.a. entreeopleidingen);
 • Ontwikkeling van onderzoekende vaardigheden aan het mbo, met nadruk op practoraten.

Voor de begroting geldt dat een derde van de totale begroting bij het Investeringsfonds kan worden aangevraagd. Het overige deel dient te worden gefinancierd door inzet van publieke en private organisaties uit de regio.

Opschalersregeling
Sinds 2019 biedt de regeling de mogelijkheid aan bestaande centra en PPS om een subsidie aan te vragen. Bestaande CIV’s en RIF-projecten krijgen de mogelijkheid om te verduurzamen en op te schalen, mits voorgaande subsidieprojecten financieel afgesloten zijn. En de opschaling gericht is op verdieping en verbreding.

Birch begeleidt, schrijft en assisteert in de uitvoering 
Birch is vanaf de eerst RIF ronde een actieve speler in dit veld. Birch helpt mbo en haar regio met het ontwikkelen van succesvolle RIF aanvragen. Birch heeft eigen formats opgesteld die inmiddels beproefd en succesvol zijn. Er zijn diverse momenten en manieren in het proces denkbaar waar Birch in kan ondersteunen. Dat doen we onder andere door:

 • Het verbinden van onderwijsinstellingen, ondernemers en (regionale) overheden in innovatieve centra en clusters;
 • Het monitoren en adviseren van Centra voor Innovatief Vakmanschap (CIV) bij voortgang en verdienmodellen;
 • Het begeleiden van RIF-aanvragen in het traject tot indiening;
 • Het ontzorgen van de mbo-instelling in de uitvoering van complexe PPS-projecten, nadat de aanvraag is toegekend.

Succesvolle aanvragen

In de afgelopen 10 jaar hebben we veel succesvolle aanvragen begeleidt voor kleine consortia tot RIF trajecten met meer dan 20 partners. Graag komen we in contact en helpen we u bij de voorbereiding en uitvoering.

Benieuwd naar de manier waarop we uw plannen kunnen realiseren? Neem contact op met Jan Peter van Toren of Marc Bloemendaal.