Tweede RD labsessie Regio Deals druk bezocht

‘Governance maak je niet’. Dat was het thema van de 2e van 9 labsessies over governance in regionale samenwerkingsverbanden rondom de Regio Deals, die op 31 oktober in Station 88 in Tilburg werd gehouden. Na een inleiding door Erik Kiers van gastregio Midden- en West-Brabant verspreiden de 40 deelnemers zich over 3 deelsessies waarin praktische thema’s centraal stonden. ‘Hier kunnen we meteen volgende week mee aan de slag’, was een reactie van een van de deelnemers.

Regio Deals (RD’s) zijn een experiment in de samenwerking tussen de Rijksoverheid en de regio’s. RD’s zijn partnerschappen tussen Rijk en regio’s om vraagstukken in de regio op het gebied van welvaart en leefbaarheid aan te pakken. Belangrijke onderwerpen zijn economie, leefomgeving, samenleven en gezondheid. Want, wat werkt in de regio kan ook werken voor heel Nederland, is de achterliggende gedachte.

Consortium
In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) vormen Birch, Berenschot, Universiteit Utrecht en Tilburg University een consortium om regio’s te begeleiden en te ontwikkelen op het gebied van governance. Het consortium organiseert gedurende drie jaar ieder jaar drie labsessies waaraan elf van de achttien Regio Deals deelnemen. De labsessie van 31 oktober was de 2de in een reeks van negen labsessies over de looptijd van drie jaar. De bijeenkomst werd geopend door de gastvrouw van locatie Station 88. Daarna opende Erik Kiers van gastregio Midden- en West-Brabant het programma met een presentatie over hun eigen Regio Deal.

RD Labsessie 2: ‘Governance maak je niet’.
Deze tweede sessie stond in het teken van (in)formele governance. Ter voorbereiding is alle deelnemende Regio Deals gevraagd een tekening van hun governance-model in te sturen. Aan de hand van deze modellen tekende het consortium drie basisstructuren waarbij regio’s zichzelf mochten positioneren. Zo gingen verschillende regio’s met elkaar in gesprek over hun eigen visies en ideeën wat betreft governance terminologie. Zo’n ‘formele’ visualisatie is slechts één manier om governance-structuren weer te geven. Tijdens dit RD-lab functioneren de tekeningen als gespreksopener. Belangrijk voordeel van deze aanpak is dat in de gesprekken over de tekeningen bijvoorbeeld duidelijk wordt hoe regio’s bepaalde governance terminologie duiden en interpreteren.

 

 

Deelsessie 1: Triple Helix organisatie, rol, positie en besluitvorming’
Deelnemers konden kiezen uit drie deelsessies. Twee van deze drie werden ingeleid door  specialisten van de Regio Deal Midden- en West-Brabant aan de hand van hun eigen case. Het onderwerp van de eerste sessie was ‘Triple Helix organisatie, rol, positie en besluitvorming’. Met als voornaamste vragen: ‘Wat is de beste manier is om de triple helix stuurgroep in optimale positie te krijgen in de besluitvorming en welke onderlinge spelregels zijn daarvoor nodig?’. De voornaamste conclusie bleek dat het verstandig zou zijn om een aantal zaken te formaliseren. Ook al is er op dit moment sprake van een goede informele samenwerking.

Deelsessie 2: rol en positie van gemeenteraden en staten en besluitvorming
De tweede deelsessie ging over de ‘Rol en positie van gemeenteraden en staten en besluitvorming’. De Regio Deal is van de regio, maar de gemeenteraden en provinciale staten hebben een wettelijke controlerende taak. Hoe zorgen we ervoor dat zij die cruciale rol goed kunnen uitoefenen? De deelnemers kwamen met de suggestie om expertise van buiten te betrekken, bijvoorbeeld in de vorm van een onafhankelijke adviesraad.

Deelsessie 3: Denkkader voor monitoring en bijsturing
De experts van Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) organiseerden deelsessie #3. Vanuit het parallelle traject Brede Welvaart, presenteerden zij het denkkader voor monitoring en bijsturing. De regio’s werden uitgedaagd om zelf met het denkkader aan de slag te gaan en hun activiteiten nog scherper af te wegen.

Op weg naar de derde RD labsessie!
Met de feedback en input uit de afgelopen labsessie in het achterhoofd is het consortium vol enthousiasme bezig met de voorbereiding van RD labsessie #3 die op 23 januari 2020 zal worden gehouden. De partijen nemen ook de aangegeven voorkeur voor het volgende thema in overweging: ‘Duurzaam vliegwiel voor regionale samenwerking’.