Neuromorphic technologies als nieuw onderdeel van het Kennis en Innovatie Convenant

Uitkomst van het onderzoek voor Topsector ICT

Neuromorphic technologies als nieuw onderdeel van het Kennis en Innovatie Convenant

Uitkomst van het onderzoek voor Topsector ICT

Wat als je de hardware en software van een computer zo kunt ontwerpen dat de werking lijkt op die van een biologisch brein? Zo’n “biogeïnspireerde” computer kan op een hele andere manier berekeningen maken en informatie opslaan dan klassieke computerarchitectuur. Wetenschappers en ondernemers in Nederland zijn met dit idee aan de slag onder de noemer “neuromorphic technologies”. 

Potentie van een nieuwe sleuteltechnologie

In opdracht van Topsector ICT heeft Birch een verkennend onderzoek gedaan naar de stand van zaken van neuromorphic technologies in Nederland. In het opgeleverde rapport is te lezen wat de Nederlandse positie ten opzichte van de technologie is, de potentie van neuromorphic technologies en de uitdagingen ervan, voor Topsector ICT en voor de andere topsectoren. 

Technologische voordelen

Deze nieuwe benadering van computerarchitectuur biedt potentiële voordelen doordat het efficiënte berekeningen mogelijk maakt, beter met AI kan omgaan en ‘edge computing’ makkelijker maakt. Daarmee kan deze technologie een belangrijke rol gaan spelen in het verbeteren van sensoren, AI applicaties en robots. 

Kansen voor Nederland

Nederlandse onderzoekers spelen internationaal een belangrijke rol in neuromorphic technologies en staan in de voorhoede van het ontwikkelen van materialen, algoritmen en het ontwerpen van chips. Er is een klein aantal bedrijven wereldwijd met deze technologie bezig. Nederland heeft al 4 startups die bezig zijn met deze technologie. De technologie kan bij allerlei maatschappelijke uitdagingen een rol gaan spelen. Deze positie biedt kansen om onderzoek en innovatie in Nederland te versterken en meer samen te werken voor een gezamenlijke (Europese) roadmap. 

Download het hele rapport hier, of kijk op de website van Topsector ICT.