Digital twins & immersive technologies

als nieuw onderdeel van het Kennis en Innovatie Convenant

Digital twins & immersive technologies

als nieuw onderdeel van het Kennis en Innovatie Convenant

Wat als je een virtuele replica hebt van een kantoorgebouw? Of van het elektriciteitsnetwerk? Of van de nieren van een patiënt? En wat als je die virtuele replica’s in drie dimensies kunt bekijken en kunt laten reageren op je acties? Met digital twin technologie kun je een virtuele replica bouwen en gebruiken voor modelleren, monitoren en testen. Immersive technologies zoals VR en AR kunnen je daarbij helpen door een betere interface te bieden met een digitale omgeving. Dat alles kan je helpen om bijvoorbeeld gebouwen of infrastructuur virtueel aan te passen en de effecten te zien voordat je in de echte wereld gaat ingrijpen.

Potentie van een nieuwe sleuteltechnologie

In opdracht van Topsector ICT heeft Birch een verkennend onderzoek gedaan naar de stand van zaken van digital twins en immersive technologies in Nederland. In het opgeleverde rapport is te lezen wat de Nederlandse positie ten opzichte van de technologie is, de potentie en de uitdagingen ervan, voor de ICT sector en voor de andere topsectoren.

Technologische voordelen

Met digital twins kun je fysieke systemen in de gaten houden zonder dat er iemand op locatie hoeft te zijn. Je kunt ook nog niet bestaande systemen alvast modelleren om met simulaties te helpen bij het ontwerp. Die combinatie van sensoren, data, modellering en simulatie biedt het potentieel voor het maken van betere beslissingen. Met immersive technologies wordt het mogelijk om deze systemen te visualiseren en te bedienen. Met augmented reality kun je bijvoorbeeld snel zien op welke plek in een machine er een sensor zit die alarm slaat.

Kansen voor Nederland

Digital twinning is een snel groeiend onderzoeksveld in Nederland en we zijn een belangrijke speler in onderzoek rond immersive technologies. Daarin werken we vanuit Nederlandse partijen samen met heel Europa. In alle topsectoren wordt nu nagedacht, geëxperimenteerd en worden de eerste digital twins geïmplementeerd en komen er steeds meer use cases voor immersive technologies. Met name in de industrie en logistiek wordt de technologie omarmt. Nederland heeft ook een significante populatie ondernemers die bijdragen aan technologieontwikkeling en implementatie. Door dit alles is Nederland goed gepositioneerd om wereldwijd een belangrijke rol te spelen in deze technologieën.

 

Download het hele rapport hier, of kijk op de website van Topsector ICT