Economische Veerkracht van Regio’s

De subsidie van het COVID-19 programma wordt ingezet voor onderzoek Economische Veerkracht van Regio’s. Universiteit Utrecht, Universiteit Tilburg en Birch Consultants ondersteunen regio´s om weerbaar en wendbaar uit de coronacrisis te komen. 

Covid-19 schudt de Nederlandse economie en samenleving door elkaar. Bedrijven willen overleven maar zien ook nieuwe kansen. De veerkracht van regionale ecosystemen voor ondernemerschap wordt op de proef gesteld. Beleidsmakers willen dit herstel ook gebruiken om met hun regio of sector sterker uit de crisis te komen. Het vergt nieuwe manieren van onderzoek om alles wat gebeurt zo snel mogelijk te duiden en vanaf de start met alle stakeholders in regionale ecosystemen te werken aan passende interventies. Die uitdaging gaan wij aan.

De beoordelingscommissie van ZonMW/NWO heeft positief geadviseerd over de toekenning van de subsidie voor ons onderzoek naar de economische veerkracht van regio’s en sectoren. De komende twee jaar gaat een samenwerkingsverband van de Universiteit Utrecht (Erik Stam), de Universiteit Tilburg (Jan Peter van den Toren, Ton Wilthagen en Martijn Groenleer), adviesbureau Birch Consultants en Platform Talent voor Techniek (PTvT) inzicht bieden in de korte- en middellange termijn economische effecten van de coronacrisis in sectoren en regio’s. De centrale probleemstelling van dit onderzoek is: ‘In welke mate en hoe worden sectoren en regio’s geraakt door de coronacrisis en wat verklaart de verschillen in weerbaarheid en wendbaarheid van regio’s?’. Het onderzoek wordt gecombineerd met het bieden van handelingsperspectief door een unieke synthese van real time data via een dashboard in samenhang met wetenschappelijke inzichten in economische dynamiek op micro (banen en bedrijven) en meso niveau (sectoren en regio’s). Een groep van 40 deelnemende regio’s, gemeenten en sectoren vormen hierbij een Platform of Practice om inzichten te delen, (beleids)interventies te valideren en effectieve governance vorm te geven.

Dit onderzoek en programma zit in het hart van wat ikzelf en mijn Birch-collega’s willen bijdragen aan de economie en samenleving. We gaan onze uiterste inzet geven om regio’s en sectoren te ondersteunen veerkrachtig uit de crisis te komen” (Bircher Saskia Vogelaar)

De beoordelingscommissie roemt de relevantie en de kwaliteit van het onderzoeksvoorstel. Hierbij benoemt de commissie expliciet de bijdrage aan beleid en het samenbrengen van inzichten tussen regio’s en sectoren. Vooruitlopend op de subsidietoekenning zijn er al pilot dashboards ontwikkeld en drie webinars georganiseerd om invulling te geven aan de behoefte van duiding van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en bedrijvendynamiek. Ook zijn er voorbeelden gedeeld van activiteiten die je als regionale en/of sectorale speler kan uitvoeren om bedrijven en werknemers te ondersteunen in deze crisisperiode. Hierbij zien we dat de acute noodmaatregelen langzaamaan plaatsmaken voor (middel)lange termijn beleid. Met ons onderzoek en platform of practice willen we bijdragen aan het zo goed mogelijk onderbouwen van beleid. Op maat voor regio’s en sectoren.

Voor vragen over het onderzoek, neem contact op met Saskia Vogelaar of Jan Peter van den Toren.