Terugblik op geslaagde eerste RD Labsessie voor Regio Deals

Aankomende drie jaren begeleidt Birch samen met Berenschot, Universiteit Utrecht en Universiteit Tilburg 11 Regio Deals in Nederland op het gebied van governance. Middels diverse labsessies wordt er van elkaar geleerd en gekeken over governance in regionale samenwerkingsverbanden rondom de Regio Deals. Donderdag 13 juni vond de eerste sessie plaats bij Regio Deal Zuid- en Oost- Drenthe: “Een begin van drie jaar samen leren over governance’”.  Alle aanwezige regio’s waren te gast bij de eerste editie.

Regio Deals (RD) zijn partnerschappen tussen Rijk en regio’s om opgaven in de regio aan te pakken voor een betere samenleving. RD zijn een experiment in de samenwerking tussen Rijksoverheid en regio’s waarbij de gewenste uitkomst een brede welvaart is. Hierbij gaat het niet alleen om een hoog bruto binnenlands product (nauwe welvaart, economisch), maar ook om bijvoorbeeld leefomgeving, samenleven en gezondheid.

Samen met Berenschot, Universiteit Utrecht en University Tilburg vormt Birch een consortium dat in opdracht van ministeries BZK en LNV de regio’s begeleidt in het monitoren en leren van governance. Drie jaar lang nemen elf van de achttien Regio Deals deel aan de RD Labs Governance die het consortium organiseert.

RD Labsessie 1 in beeld: elkaar leren kennen, workshops en verwachtingen van de sessies

Met het thema ‘Een begin van drie jaar samen leren over governance’ stond het eerste RD Lab in het teken van elkaar en elkaars voorgestelde deals leren kennen. Gastregio Zuid- Oost Drenthe opende de middag met een presentatie over hun Regio Deal waarin de pijlers wonen, werken en welzijn centraal staan.

Regio Deals

Het grote interviewspel
Door middel van de werkvorm ‘Het Grote Interviewspel’ werd er van gedachte gewisseld over de inhoud van diverse Regio Deals. Deelnemers interviewden elkaar niet alleen over de deals en de uitdagingen, maar ook over de verwachtingen van de labsessies.

Workshops
Vervolgens ging de groep uiteen in drie workshops. De algemene workshop stond in het teken van Indicatoren voor meetbaar maken van brede welvaart, onder leiding van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). De twee andere workshops stond de casus van Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe centraal. Waar het ging over ‘integraal en slagvaardig sturen in brede regiodeal met veel, sectoraal georganiseerde bestuurders en partijen’ en ‘draagvlak en betrokkenheid bij bestuurlijke achterbannen; hoe overtuig je hen van de meerwaarde en krijg je ze in een “ambassadeursrol”?’.

De dag werd afgesloten met het inventariseren en prioriteren van de onderwerpen waar we als groep gedurende het traject mee aan de slag gaan.