SUPER-project: analyse van het ecosysteem

Supporting eco-innovations towards international markets; oftewel SUPER. Zo heet het project waarin Europese regio’s ervaringen uitwisselen over het gebruik van instrumenten om eco-innovatieve mkb’ers te ondersteunen. Voor dit project onderzocht Birch samen met de provincie Utrecht en Economic Board Utrecht (EBU) het regionale instrumentarium om steun te bieden aan deze ondernemers. Het project wordt gefinancierd vanuit het Europese Interreg Europe programma.

Het onderzoek SUPER: applying a Self-assessment Tool to analyse the Support System for Eco-innovation in Utrecht spitste zich toe op bedrijven en organisaties die actief zijn op het gebied van Healthy Urban Living en die zich bezig houden met eco-innovatie. De onderzoekers gebruikten een tool om de sterktes en zwaktes van het Utrechtse ondersteunende instrumentarium in beeld te brengen.

Uitstekende uitgangspositie

Het regionale ondersteunende ecosysteem in Utrecht bestaat uit ongeveer 40 bedrijven en organisaties. Deze bedrijven en organisaties monitoren en stimuleren het regionaal economisch milieu, zowel lokaal, regionaal als nationaal. Verder heeft de regio Utrecht, mede dankzij het sterke kennisaanbod, een uitstekende uitgangspositie, met organisaties als RIVM, KNMI en kennisinstellingen zoals de Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht.

Toch blijkt het voor innoverende bedrijven niet altijd makkelijk om de juiste partijen te benaderen. Bijvoorbeeld wanneer het gaat om het vergaren van kennis, of wanneer zij ondersteuning nodig hebben. Daarvoor vonden de onderzoekers drie oorzaken:

  1. Er is niet voldoende ‘hands-on’ business development capaciteit;
  2. Er ontbreekt een groot investeringsfonds;
  3. Er ontbreekt voldoende leiderschap in het regionale ondersteunende ecosysteem.

Breed aanbod

Uit de analyse blijkt verder dat er een breed aanbod bestaat van initiatieven, projecten, experimenten en proeftuinen die zich bezighouden met duurzaamheid en gezond stedelijk leven. Deze projecten zijn echter wel vaak kleinschalig. Om dit door te ontwikkelen naar grootschalige projecten met meer impact en zichtbaarheid, is er meer menselijke en financiële capaciteit nodig.

Plan van aanpak

In het vervolg van het SUPER-project wordt, mede op basis van de uitkomsten van de analyse van het ecosysteem, een plan van aanpak gemaakt om het regionale instrumentarium om mkb’ers die actief zijn op het gebied van eco-innovatie beter te kunnen ondersteunen.

Meer informatie over dit project, of vragen? Neem dan contact op met Chris Eveleens.