Sport en bewegen belangrijk aandachtsgebied voor Birch

Onno Bieleman was een van de gespreksleiders op het ZonMW-congres ter voorbereiding van de nieuwe ronde van het Onderzoeksprogramma Sport. Deze ronde start medio 2017. ‘In verschillende workshops hebben we een discussie geïnitieerd tussen wetenschappers van universiteiten en hbo-instellingen. Met elkaar willen we het eens worden over de hoofdlijnen van een gezamenlijke en krachtige programmering en consortiumvorming in deze nieuwe ronde. Belangrijkste opbrengst vond ik dat de aanwezigen in het sport en bewegingsonderzoek in Nederland zeer gemotiveerd zijn om de internationale leidende rol uit te bouwen door in te zetten op multidisciplinaire consortia en een beperkte aantal thema’s. Daarmee gaan ze het echt winnen!’

 

Sportwetenschappelijke missie

Onze betrokkenheid in deze discussie past bij Birch, zegt Onno. ‘We richten ons vooral op sectoren waarvan het maatschappelijk belang zichtbaar en groot is. Zoals sport en bewegen. Eerder hebben we daarom onze bijdragen geleverd aan internationale sportwetenschappelijke missies, zoals naar Brazilië en Japan.’

 

Onderzoekagenda en factbook

‘In 2015 hebben we in samenwerking met tientallen lectoren de Agenda Sportonderzoek opgesteld. Opdrachtgever hier was NRPO SIA dat praktijkgericht onderzoek in Nederland financiert. Het bijzondere van deze agenda is dat hierin tal van nieuwe disciplines zijn aangesloten op de traditionele domeinen van sportonderzoek. Van Bewegingsgerichte onderzoekers tot economie; van pedagogiek tot genomica (onderzoek naar de genetische samenstelling van mensen, dieren, planten en virussen); van sociaal maatschappelijk tot data wetenschappers. Zo hebben we een actueel factbook kunnen opstellen van het sportwetenschappelijke netwerk met de betrokken wetenschappers en de leidende instituten met hun faciliteiten.’

 

Overleg- en coördinatieplatform

‘Daaruit kwam vorig jaar de vraag voort om ondersteuning bij het opzetten van het overleg- en coördinatieplatform Sport Lectoren. Hiermee willen zij gezamenlijk de kracht en kwaliteit van het praktijkgericht sportwetenschappelijk onderzoek vergroten. En op de achtergrond hebben we meegewerkt aan de Route Sport en Bewegen, een van de routes van de Nederlandse Wetenschapsagenda.’