SIO conferentie: internationaal onderwijs als een van de bouwstenen van innovatie

Wat betekent het groeiend belang van de regio’s en hun boards voor de rol van internationaal onderwijs? Op uitnodiging van de Stichting Internationaal Onderwijs beantwoordde Jan Peter van den Toren van Birch die vraag tijdens de SIO conferentie op 14 maart 2018.

De regio tot bloei brengen

Birch werd gevraagd om inzicht te bieden in het onderwerp vanwege het vele onderzoek en advies dat het kantoor uitvoert op het terrein van regionale ecosystemen. Daardoor hebben de consultants goed in beeld welke factoren van belang zijn om een regio tot bloei te brengen.

“Regio’s spelen een steeds grotere rol in economische veerkracht” legt Van den Toren uit. Hiermee doelt hij op de trend dat regio’s steeds bewuster bijdragen aan ondernemerschap, bedrijvigheid en werkgelegenheid. Bestuurders willen bedrijven in de regio versterken en daarmee ondersteunen in het creëren van werkgelegenheid.

Internationaal onderwijs

“Internationaal onderwijs is een van de interventies die regio’s toepassen om de veerkracht te versterken”, zegt Van den Toren. “Talent speelt een essentiële rol en voor het aantrekken van internationaal talent is een goed aanbod van internationaal onderwijs van groot belang.” Daardoor kan internationaal onderwijs de mogelijkheid vergroten om buitenlandse bedrijven en personeel uit het buitenland aan te trekken. Buitenlandse bedrijven en personeel dragen weer bij aan de internationale en interculturele variatie in een regio. “Dat maakt het niet alleen gemakkelijker essentiële vacatures te vervullen, maar zorgt ook voor een gevarieerder personeelsbestand. En dat is weer een belangrijke bouwsteen van innovatie.”

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met ons op via info@birch.nl