Dit rapport helpt ICT-onderzoekers hun vakgebied verder te ontwikkelen

De Agenda Praktijkgericht ICT-onderzoek: onder die naam brachten lectoren ICT van ruim 20 hogescholen hun ambities in kaart voor de verdere ontwikkeling van hun vakgebied.

Birch onderzocht de ambities van ICT-onderzoekers op het hbo, in opdracht van het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA.

“Wij zijn blij een gedragen overzicht van het landschap van een interessant onderzoeksveld te kunnen bieden en verrast door alle kwaliteit die Nederlandse Hogescholen op dit gebied te bieden hebben”, zegt Onno Bieleman die het project namens Birch uitvoerde. “We hopen dat de onderzoekers de agenda zullen gebruiken om de komende 3 jaar een verbonden en waardevolle onderzoeksprogrammering te realiseren.”

Ambities voor het vakgebied

Deze Agenda is voor de betrokken ICT-lectoren het startsein om ambities uit te voeren voor de ontwikkeling van het vakgebied. Deze ambities zijn beschreven in de Agenda, en gaan onder meer over de versterking van de focus, massa en kwaliteit van praktijkgericht ICT-onderzoek en het beter zichtbaar maken van ICT-onderzoek als zelfstandig vakgebied.

Onderlinge samenwerking

Deze punten zijn van belang voor de ontwikkeling van ICT- als onderzoeksgebied. Onderzoekers van hogescholen leverden al vele bijdragen aan kennisontwikkeling op dit gebied, vaak door praktijkgericht onderzoek te doen samen met het mkb, maar de onderlinge samenwerking was op nationaal niveau nog niet volledig tot bloei gekomen. Met de onderzoeksagenda komt daar verandering in. Als voorzitter van de Stuurgroep van dit traject en vertegenwoordiger van de lectoren overhandigde onderzoeker Geleyn Meijer (HvA) de Agenda Praktijkgericht ICT-onderzoek aan Ron Minnee, directeur van de Vereniging Hogescholen, als symbolisch startschot voor het uitvoeren van de actiepunten.

De agenda en het factbook zijn te downloaden via de website van Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA.