Praktijkgericht onderzoek voor biobased economy

Innovaties door MKB-bedrijven, praktijkgericht onderzoek door Hogescholen; hoe kunnen zij optimaal van elkaars expertise profiteren? Een vraag die in veel sectoren speelt. Om vraag en inspanningen in de biobased economy beter op elkaar af te stemmen hebben HBO-instellingen een Factbook en een Onderzoeksagenda opgesteld. In het Factbook zijn alle lopende biobased praktijkgerichte onderzoeken binnen het HBO opgenomen (circa 83). De Onderzoeksagenda formuleert 4 innovatieroutes waarlangs de HBO-instellingen willen inspelen op de innovatiebehoefte van bedrijven: Energie & Mest, Materialen, Fijnchemie & Functional Food en Maatschappij.

Birch heeft de Hogescholen in dit proces begeleid bij de visie- en strategieontwikkeling en bij het opstellen van Factbook en Onderzoeksagenda.