Inzicht in arbeidsmarktmobiliteit: HR-sessie in de Rotterdamse Haven

Hoe kunnen we inspelen op de vraagstukken van vandaag en uitdagingen voor de toekomst? Dat was de vraag die eind 2017 centraal stond op de interactieve HR-sessie van Deltalinqs, het Havenbedrijf Rotterdam en de Gemeente Rotterdam. Birch-adviseur Bas van der Starre presenteerde hier de eerste uitkomsten van zijn onderzoek naar arbeidsmarktmobiliteit in het petrochemisch cluster.

Het werk in de haven verandert als gevolg van ontwikkelingen op gebied van digitalisering, automatisering, energie en duurzaamheid. Samen denken de ondernemersvereniging Deltalinqs, het Havenbedrijf Rotterdam en de Gemeente Rotterdam na over de vraag hoe zij kunnen inspelen op deze veranderingen.

Onderzoek naar de gevolgen van afnemende werkgelegenheid

Eind 2017 nodigden de drie organisaties voor een gezamenlijke HR-sessie experts uit op het gebied van arbeidsmarkt en arbeidsmobiliteit om hun kennis te delen met de bedrijven uit de haven. Van der Starre was gevraagd om zijn onderzoek ‘Transities in de haven’ toe te lichten. Hiervoor onderzocht hij wat de gevolgen van afnemende werkgelegenheid in de haven zouden zijn voor technici die nu in het petrochemisch cluster werken. Vinden zij makkelijk een andere baan? “Op papier is dat zeker mogelijk”, zegt Bas van der Starre. “In principe is er veel vraag naar mensen voor soortgelijke functies in andere sectoren.”

 

Lees het volledige rapport Transities in de haven.

 

Analyse van kansen op de arbeidsmarkt

Aan de andere kant legt hij ook karakteristieken bloot die een hindernis kunnen vormen bij een overstap naar een andere sector: “Een voorbeeld is dat deze medewerkers in meerderheid man zijn, opgeleid tot minimaal MBO4 niveau, ouder dan 45 jaar en zij werken veel in ploegendiensten. Dat zijn allemaal indicaties dat de salarissen voor technici in de petrochemie relatief hoger liggen dan voor technici in andere sectoren.”

Het rapport ‘Transities in de haven’ bevat een uitgebreide analyse van de kansen op de arbeidsmarkt voor technici in het Havengebied. Het definitieve rapport verschijnt naar verwachting in het voorjaar van 2018.