E-health innovaties: analyse van onderzoeksresultaten

Er zijn veel apparaten en app’s waarmee patiënten en consumenten hun gezondheid kunnen meten of verbeteren. Waarom worden deze e-health innovaties toch nog zo weinig gebruikt? In het onderzoek door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) ondersteunde Birch de onderzoekers bij het analyseren van de onderzoeksresultaten. Daarbij ging het met name over het toepassen van de juiste methodiek en het bewaken van de kwaliteit van de analyses.

Omslag in denken en verdienmodel

In deze analyses kwamen twee aspecten helder naar voren. De eerste was de nog relatief grote onwennigheid bij patiënten, artsen, verpleegkundigen en zorginstellingen. De omslag naar zelfmanagement en grootschaliger gebruik van e-health toepassingen vereist daarom een gezamenlijke omslag in denken. De tweede belemmering is het gebrek aan marktzekerheid. De zorgmarkt is sterk gereguleerd, waardoor het voor spelers met nieuwe toepassingen lastig is een aantrekkelijk verdienmodel te ontwikkelen.

Uitkomsten onderzoek

De uitkomsten van het onderzoek zijn besproken in een workshop met stakeholders als het ministerie van EZ, EBU, RVO.nl, lokale partijen, verzekeraars en patiënten. Ook hebben de deelnemers met elkaar gesproken over mogelijke oplossingen en acties.