Birch presenteert: Networks for Knowledge

Hoe weet je als regio of de kennisnetwerken in de regio goed functioneren? Hoe meet je dat? Wie spreek je daarover? Met Networks for Knowledge brengt Birch de aard van netwerken en de connectiviteit in een regio op een nieuwe manier in kaart: door de onderliggende structuur van samenwerkingen zichtbaar te maken.

Innovatie is als thema niet meer weg te denken uit regionaal economisch beleid. In de afgelopen jaren kreeg het onderwerp een steeds prominentere plek op de agenda, onder andere gevoed door de vele opkomende regionale ‘boards’ en ‘valleys’; organisaties die met publiek-private samenwerking de welvaart en weerbaarheid van een regio stimuleren.  Een goed functionerend regionaal kennisnetwerk van bedrijven en kennisinstellingen is een van de vaste speerpunten van deze regionale boards.

Regionale verbindingen in kaart brengen

Om vast te kunnen stellen of de  kennisnetwerken in de regio goed functioneren, bedacht Birch een andere manier om publieke data te analyseren. Niet door te proberen de resultaten van kennisontwikkeling en innovatie te meten, maar door de onderliggende structuur van samenwerkingen in kaart te brengen. Van publiek gefinancierde innovatieprojecten is bekend welke organisaties hierin samenwerken en waar deze gevestigd zijn. Bij nadere analyse van deze twee karakteristieken kunnen we de regionale verbindingen in kaart brengen.

Ruim 3.000 innovatieprojecten in beeld

Zo bracht Birch in Networks for Knowledge meer dan 3.000 innovatieprojecten in beeld uit de periode tussen 2006 en 2014; projecten onder bijvoorbeeld de vlag van het topsectorbeleid, Europese onderzoeksprogramma’s of praktijkgericht onderzoek in het HBO. Het gaat om data van meer dan 7.000 unieke Nederlandse samenwerkingspartners (bedrijven, overheden, kennisinstellingen en intermediairs), waarvan de vestigingslocatie bekend is en waarvan meer karakteristieken in kaart kunnen worden gebracht (denk aan sector, projectinhoud of grootte van de organisatie).

Dit zorgde al voor interessante informatie, bijvoorbeeld over de intensiteit van samenwerkingen binnen bepaalde regio’s en daarbuiten. Op dit moment breiden we Networks for Knowledge uit met nog eens ongeveer 8.000 nieuwe innovatieprojecten. We zijn benieuwd naar de inzichten die dit zal opleveren.