EE Masterclass: breng de sterktes en zwaktes van je regionale ecosysteem in kaart

Stel, je bent beleidsmaker en je wilt de welvaart in de regio stimuleren. Dan wil je dat bedrijven kansen voor innovatie herkennen en realiseren, talent naar de regio trekken en regionale netwerken structureren. Maar waar begin je? De Masterclass Entrepeneurial Ecosystems (EE) helpt je concreet op weg.

De EE masterclass is voor regionale leiders en aanjagers in de publieke en private sector. Aan de hand van een reeks lessen krijgen zij het perspectief, de methodologie én praktische instrumenten aangereikt zodat ze zelf entrepreneurial ecosystems kunnen opzetten. Daarmee kunnen zij welvaart in de regio stimuleren. Kortom: de masterclass levert een denk- en doekader op voor regionaal-economisch beleid.

 

Wetenschap en praktijk

Dit voorjaar organiseert Birch samen met de Universiteit Utrecht de derde masterclass EE. De masterclass bestaat uit vijf lesdagen. Een keer per maand komt de klas van zo’n tien tot vijftien personen samen om interactief te leren. De lessen zijn altijd een mix van wetenschap en praktijk. Zo is er bijvoorbeeld veel ruimte om de (eigen) casuïstiek uit regio’s binnen en buiten Nederland te bespreken. Bovendien zorgt prof. Erik Stam voor de wetenschappelijke basis.

 

Nieuwe kennis en vaardigheden

Dit levert deelname aan de masterclass EE je op:

 • de nieuwste perspectieven in de ontwikkeling van Entrepreneurial Ecosystems
 • begrip van de aard van ondernemerschap en een ondernemende houding
 • bekendheid met state-of-the-art beoordelingsmethodologieën en praktische instrumenten
 • inzicht in beleidsprocessen en mogelijke interventies
 • kennis van de meest relevante casussen van beleid in Nederlandse en internationale regio’s

 

Docenten uit de praktijk

Bij alle onderwerpen zijn gastdocenten uitgenodigd om hun expertise te delen. Leerlingen leren over entrepeneurial ecosystems doordat de gastdocenten hun aanpak van maatschappelijke uitdagingen delen. Ook vertellen zij over de manieren waarop ze met een regionale ontwikkelingsmaatschappij ondernemerschap aanjagen. Daarnaast gaat het natuurlijk over de kracht van een triple-helix organisatie in een regio.

 

Ook meedoen?

We hebben nog plaats voor twee deelnemers! Meer informatie over de masterclass, bijvoorbeeld de lijst met gastdocenten, is te vinden op de informatiepagina over de EE Masterclass.  Andere vragen? Neem dan contact op met Dolfine via 06 46 506 506 of dolfine.kosters@birch.nl.

 

Het programma

De data, tijden en thema’s van de masterclasses zijn:

 • 28 januari 13:00-18:00: Inleiding Entrepreneurial Ecosystems, een denk- en doekader (incl. borrel)
 • 25 februari 13:00-18:00: Talent en kennis in de regio (incl. borrel)
 • 25 maart 13:00-18:00: Financiering en regionaal beleid (incl. borrel)
 • 20 mei 15:00-20:00: Concurrentiekracht en maatschappelijke uitdagingen (incl. warme maaltijd)
 • 1 juli 15:00-20:00: Governance (incl. warme maaltijd)

 

 

Birch breidt uit!

We hebben veel leuke projecten op de planning staan het komende jaar bij Birch! Daarom is er ruimte voor een nieuwe junior consultant. Werk je graag bij een klein, maar groeiend adviesbureau met een uitgesproken visie op de aanpak van maatschappelijke en bestuurlijke vraagstukken bij overheid, bedrijven en kennisinstellingen, ga dan hier naar de vacature.

Regio’s en Rijk leren samen van Regio Deals

Rijk en regio leren graag van elkaar in Regio Deals, ook in tijden van corona. Dat bleek wel uit de hoge opkomst bij de digitale labsessies van de Regio Deal Lab Governance. Het consortium van Universiteit Utrecht, Tilburg University, Berenschot en Birch begeleidt regionale samenwerkingsverbanden bij het leren van de Regio Deals.

Rijk en regio’s werken sinds 2018 in Regio Deals aan vraagstukken over welvaart en leefbaarheid in de regio. Belangrijke thema’s zijn economie, leefomgeving, samenleven en gezondheid. Na een 1e en 2e tranche, sloot deze zomer een 3e tranche Regio Deals. Bij het Regio Deal Lab Governance leren deelnemers van de deals en monitoren ze governance. Bij de eerste twee tranches waren de governance labs een groot succes, en dus startte in opdracht van ministerie BZK ook voor de derde tranche een Regio Deal Lab Governance.

 

Leren van en met elkaar

Net als bij voorgaande tranches wordt gebruik gemaakt van de peer review methode. Dit maakt onderling uitwisselen en leren mogelijk. De online sessies bewijzen dat je elkaar niet in levenden lijve hoeft te ontmoeten om van elkaar te leren. Dolfine Kosters, consultant bij Birch en actief betrokken bij de Regio Deal Labs, merkt op dat leren met elkaar ook digitaal kan. ‘We werkten afgelopen jaar, toen we nog fysiek konden samenkomen, vaak met hulp van de peer review-methode vraagstukken uit.’

 

Digitaal samen voor de Regio Deals

De peer review methode blijkt digitaal ook goed te werken. In deelsessies staan mensen uit diverse regio’s en van verschillende departementen stil bij een governancevraag van een van de deelnemers. Onder leiding van een moderator doorlopen de kleine groepen de stappen van peer review methode. Bij de labsessies is ook Natalie Burgers aanwezig. Zij is hoofd afdeling regio en leefbaarheid bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK). Zij benadrukte dat het belangrijk is dat regio’s en Rijk elkaar scherp houden.

 

Hoe verder

Net als bij de eerste twee tranches begeleidt het consortium van Birch, Berenschot, Universiteit Utrecht en Tilburg University voor de deals uit de 3e tranche het Regio Deal Lab Governance. Zij begeleiden de regio’s en het Rijk in opdracht van het ministerie van BZK. Deelname is vrijwillig. Het consortium leverde in november 2020 aan BZK tussentijdse leerpunten over governance in Regio Deals. Deze inzichten zijn input voor de voortgangsrapportage die de Tweede Kamer in januari 2021 bespreekt. Wordt vervolgd dus!

Zwalk werkt aan langjarige koers

Zwalk is nu bekend maar succes is niet gegarandeerd. Net als veel plekken in Nederland kijkt de regio naar haar toekomst. Birch is gevraagd om een strategische meerjarenagenda op te stellen. Gemeente Zwalk voegt zich in de Atlas der Gemeenten tussen Aa en Hunze en Zwijndrecht en wil op zoek naar haar regionaal dna. De burgemeester, Matthijs van Nieuwkerk, aan de start van dit proces:

‘Graag ga ik met Birch aan de slag om succesvolle concepten uit mijn eerdere functies toe te passen in een aansprekende strategie: Zwalk Zwaait Door’’

Thema’s en opgaves

Belangrijke thema’s in de agenda zijn economische structuur, human capital en innovatie. Allereerst de economische structuur. In de agenda kijken we naar aanwezige beroepen en sectoren. We interviewen pepernootbakkers en pakpapierpakkers. Sectoren die centraal staan zijn kolen, installatiesector (schoorstenen, dakbedekking) en de maritieme en logistieke sector. Waar verdient Zwalk in de toekomst haar brood mee?

Ten tweede de investeringen in human capital. Deze staan hoog op het verlanglijstje. Nu wil ieder kind later in Zwalk werken maar blijft haar werfkracht zo groot? Zwalk wil ook een inclusieve arbeidsmarkt voor alle pieten. Daarin gaat veel aandacht uit naar digitale vaardigheden. Dit alles om plaats-, tijd- en leeftijdsonafhankelijk te kunnen (thuis)werken. De impact van een passende baan is enorm; dit maakt slimme en gelukkige pietjes en draagt bij aan de brede welvaart.

Zwalk zet in op innovatie. Een van de ideeën die we verder onderzoeken, is het automatiseren van de pakjeskamer in het pietenhuis. Ook kunstmatige intelligentie wordt verder toegepast. Op basis van digitale leeromgevingen – waarin de kinderen eerder dit jaar thuisonderwijs volgden – is een analyse gemaakt: welk cadeau past bij welk kind? Zwalk is een pilot gestart in algoritmes voor schoencadeautjes en wil dit idee exporteren naar andere regio’s, samen met strategische partners die nu druk zijn alles op tijd te bezorgen. 

Proces

Aan het begin van het proces verzamelen we wensen en belangen via schriftelijke input. In het proces betrekken we alle partijen uit de trippel trappel helix. De belangrijkste stakeholder in het proces is de jeugd. Zij hebben met het zetten van hun schoen een grote economische voetafdruk en zijn een aanslag op het bruto binnenshuis product (het huishoudboekje). Een van de ouders reageert: ‘Het rendement-denken zit er al vroeg in bij onze kinderen. Kinderen zijn zich bewust van de invloed van een aantrekkelijke verlanglijst op de grootte van hun cadeaus’. We gaan voor een verbindende agenda en zullen Dieuwertje blokkades benutten als bron van dialoog. Om de belangen en verlangens van alle inwoners van Zwalk te horen, organiseren we O-kom-er-eens-kijken-sessies. In deze ronde tafel gesprekken bespreken we de conceptagenda met elkaar. In de laatste fase zal Pietje Precies het geheel reviewen.

Resultaat en oplevering

De strategische agenda ‘Zwalk Zwaait Door’ wordt voorzien van een begroting in klinkende chocolademunten. Birch presenteert deze keer de ambities, doelen en activiteiten in een ‘zie-de-maan-schijnt-door-de-doelenboom’. Betrokkenen kunnen bladeren in de interventiecatalogus, waarin zowel activiteiten staan die verleiden (‘de wortel’) als activiteiten die richting geven (de ‘staf’). Bij de oplevering is aandacht voor passende governance, met aandacht voor alle Democrapietjes in de gemeenteraad van Zwalk. Een van de gemeenteraadsleden van Zwalk ziet uit naar het proces: ‘Voor ons is zo’n strategische agenda best taai-taaie kost, maar met elkaar maken we er chocola van’. De specifieke oplevervorm blijft een surprise. Wel is bekend dat rijmpiet meeschrijft aan de narrative. We streven naar een compact document waarin we voor onderbouwing en toelichting verwijzen naar pepernoten[1]onderaan de pagina.

[1] Deze pepernoot is ingevoegd als voorbeeld.

Delft beste plek voor ondernemerschap. Steden met universiteiten aan de top

Delft is de beste plek voor ondernemerschap. Daarna volgen Zuidoost-Noord-Brabant (Eindhoven), Amsterdam, Leiden en Groningen. Dat blijkt uit de Entrepreneurial Ecosystem Index (EE Index) van Universiteit Utrecht en Birch Consultants. Deze regio’s maken een grotere kans om sterker uit de coronacrisis te komen.

Regio’s die hoog scoren op de EE Index maken economische wendbaarheid mogelijk. Dat betekent dat ze een gunstig klimaat hebben voor economische bedrijvigheid, groei en ontwikkeling. Er is ruimte voor ondernemerschap: individuen die kansen zien en omzetten in waarde, zoals startups en innovatieve projecten. Regio’s met een sterk ecosysteem voor ondernemerschap kwamen een aantal jaar geleden al sterker uit de financiële crisis. Goed scorende regio’s op de EE Index hebben in deze tijd meer kans om economisch sterker uit de coronacrisis te komen.

 

Belang van universiteiten

Wat Delft, Zuidoost-Noord-Brabant, Amsterdam, Leiden en Groningen gemeen hebben? Universiteiten. Daar worden innovatieprojecten geleid en netwerken aangejaagd – twee belangrijke ingrediënten voor een weerbare economie. Daarnaast zorgt een universiteit voor hoogopgeleid talent in de regio, ook een belangrijke factor voor een ecosysteem van ondernemerschap.

 

Investeren in succesfactoren

De onderzoekers hopen met de EE Index beleidsmakers te inspireren. Door gericht te investeren in elementen van het ecosysteem kunnen regio’s sterker uit de coronacrisis komen. Het gaat om factoren als bereikbaarheid, opleidingsniveau, kennisontwikkeling, de toegankelijkheid tot diensten en de vraag uit de markt. Met de index kan een regio zien waar zij staat en met de elementen zien wat zij moet doen om economisch wendbaarder te worden.

 

Hoe de index tot stand komt

De EE Index is gebaseerd op de entrepreneurial ecosystem-benadering. Binnen die benadering wordt de economie gezien als een dynamisch netwerk. Daarin bepalen tien elementen in samenhang hoe goed ondernemerschap wordt gefaciliteerd: formele instituties, ondernemerscultuur, infrastructuur, vraag, netwerken, leiderschap, talent, financiering, kennis en diensten. Voor elk van deze elementen krijgt een regio een cijfer, die bij elkaar opgeteld leiden tot een positie op de ranglijst. De index is gebaseerd op cijfers uit 2019.

 

In 2018 ontwikkelden de Universiteit Utrecht en Birch de eerste EE Index. Deze maakt dit jaar onderdeel uit van het onderzoek Economische Veerkracht van Regio’s (EVER). Daarin bundelen Universiteit Utrecht, Universiteit Tilburg en Birch Consultants hun krachten om te onderzoeken hoe regio’s weerbaar en wendbaar uit de coronacrisis komen.

 

Meer lezen?

We hebben het onderzoek voor de EE Index samengevat in de slideshow Entrepreneurial Ecosystem Index 2020 – Birch en USE. Neem voor vragen contact op met Elmar.Cloosterman@birch.nl of E.Stam@uu.nl

 

Zo komen grensregio’s uit de coronacrisis

Normaal hebben grensregio’s baat bij hun ligging, maar de coronacrisis verandert dat. Het G40 Stedennetwerk vroeg Birch en kennis- en netwerkorganisatie Platform 31 om de economische en maatschappelijke gevolgen voor grensregio’s te onderzoeken.

Nederlandse grensregio’s kunnen de schok van de coronapandemie moeilijk opvangen. En doordat niet overal een sterk ecosysteem van bedrijven, overheid en kennisinstellingen aanwezig is, is spoedig economisch herstel lastig. Op sommige vlakken worden grensregio’s even hard of juist minder hard geraakt dan de rest van Nederland. Maar hun uitgangspositie voor de crisis maakt dat ze minder kans hebben op een snel herstel. Dat blijkt uit ‘Grensregio’s in crisistijd, de impact van COVID-19 op grensregio’s‘, het onderzoek dat we met Platform31 uitvoerden.

 

Meer aandacht én beter samenwerken

In het onderzoek doen we de volgende aanbevelingen om sociale en economische schade door corona zoveel mogelijk te beperken voor de middellange en lange termijn:

 • De Rijkoverheid moet grensgebieden in crisistijd meer specifieke aandacht geven. En de positie van grensregio’s meenemen in crisisaanpakken;
 • Regio’s doen er verstandig aan om grensoverschrijdende samenwerkingsvormen verder uit te bouwen, op bestuurlijk niveau en ook tussen zorgverleners en bedrijfssectoren.
 • Daarnaast moeten regio’s zich in samenwerkingen beter voorbereiden op noodgevallen. Met protocollen, grensoverschrijdende maatregelen en een communicatieplan.
 • Goede, vergelijkbare data is nodig om de impact van de pandemie goed in beeld te brengen, en als onderbouwing voor financiële steun voor harder getroffen regio’s.

 

Meer lezen?

Zie het hele rapport ‘Grensregio’s in crisistijd, de impact van COVID-19 op grensregio’s‘.

 

 

 

 

Vacature: ondernemende senior consultant

Birch is in de afgelopen negen jaar op haar domein een gerespecteerde speler geworden met veel potentie tot verdere groei. Daarom zijn we op zoek naar een Senior Consultant die op zijn/haar vakgebied inhoudelijk sterk is en een uitbreiding van projecten kan creëren.

Een ondernemende consultant die advies wil combineren met business development rond het merk dat Birch nu is. De vacature is hier te vinden.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Jan Peter van den Toren, managing partner. Stuur hem een mail of bel op 06-18304850.

We ontvangen je motivatie en CV graag uiterlijk 7 december 2020 per mail.

Gedeeltelijke lockdown en intelligent herstel

De coronacrisis is economisch nog lang niet voorbij, blijkt ook maar weer uit de gedeeltelijke lockdown die 14 oktober inging. Lange contactbeperkingen en toenemende terughoudendheid van consumenten vergroot de krimp van de economie. Maar ook nu kunnen regio’s al inzetten op intelligent herstel.

Een verwachte krimp van wel -15% in Zuidwest Friesland en ‘maar’ -5% in de regio Den Haag. Dat berekende Panteia dit voorjaar op basis van scenario 3 van het Centraal Planbureau – de een-na-ernstigste op een schaal van 4. Het bevestigt maar weer dat het effect van de pandemie niet alleen afhangt van de omvang ervan, maar ook van de regionale sectorstructuur. Raboresearch was in eerdere prognoses milder als het gaat om regionale verschillen, en zag medio september verschillen die niet meer dan één procentpunt afwijken van de verwachte landelijke krimp van -5,2%.

 

Sectorstructuur en herstel

Vaak berekenen we het effect van een crisis op een regio aan de hand van de sectorstructuur. Wie meer afhankelijk is van de internationale industrie – of zoals in deze crisis van toerisme en horeca – krimpt meer. Een eenzijdige sectorstructuur wordt gezien als extra risico. Elmar Cloosterman en Jan Peter van den Toren ontdekten in een analyse voor ESB dat een eenzijdige sectorstructuur wel de inslag van de schok bepaalt, maar niet het tempo van herstel. Dat biedt kansen. Negen van de veertig Nederlandse regio’s werden bij de vorige crisis bovengemiddeld geraakt, maar herstelden zich ook bovengemiddeld.

 

Van lockdown naar herstel

Regio’s kunnen hun herstel versnellen door in te zetten op een breder ecosysteem van ondernemerschap. Zo komen ze van een gedeeltelijke lockdown naar intelligent herstel. Zeker als ze kijken welk maatwerk het beste past bij hun ecosysteem. Welk maatwerk het meeste effect heeft en waarom, onderzoekt Birch met de universiteiten van Utrecht en Tilburg met het project ‘Economische Veerkracht van Regio’s’. Daarbinnen volgen we met onderzoek en kennisuitwisseling het effect van de huidige crisis. Het idee is dat we zo leren van interventies en die kennis snel delen met regio’s.

 

Meer regionale kansen

Je nog verder verdiepen in de regionale kansen van deze crisis? Leer meer uit het ESB themanummer rond het thema ‘Kansen voor de regio’.

Ecosysteem moet quantumtechnologie naar next level helpen

Oplossingen voor energie-, voedsel- en zorgvraagstukken. Quantumtechnologie kan voor grote doorbraken zorgen. Daarom zet de stichting Quantum Delta NL zich in voor een Nederland met kennisinstellingen, bedrijven en een overheid die dit soort technologie aanjaagt. Birch onderzocht voor hen hoe een ecosysteem quantumtechnologie naar the next level brengt.

Quantumtechnologie maakt radicaal nieuwe producten mogelijk, zoals quantumcomputers, -simulators, -netwerken en -sensoren. Die kunnen razendsnel rekenen en analyseren en daarmee ons helpen antwoorden te vinden op maatschappelijke uitdagingen. Op dit moment staat quantumtechnologie nog in de kinderschoenen. Quantum Delta was benieuwd welke rol het ecosysteem van kennisinstellingen, bedrijven overheid spelen in de ontwikkeling van deze technologie, dus vroegen ze Birch dit te onderzoeken.

 

Nederland koploper quantumtechnologie

Nederland is op dit moment een voorloper in quantumtechnologie, is onze eerste conclusie. Zo doen onze kennisinstituten – met de TU Delft voorop – toonaangevend onderzoek op dit gebied. En steeds meer studenten leren in technische opleidingen over quantumtechnologie. We wisselen daarnaast kennis uit met buitenlandse netwerken. En binnen Nederland werken kennisinstituten al samen met overheden en bedrijven – waaronder Microsoft en Amazon – om die kennis in de praktijk te brengen. De toepassingen staan nog in de kinderschoenen maar worden de komende tien jaar volwassen.

 

Investeer in quantumkennis

Willen we als land onze koppositie op het gebied van quantumtechnologie bewaren, dan moeten overheden, bedrijven én kennisinstellingen in de toekomst op grotere schaal investeren. Dat is de tweede conclusie uit onze analyse. Die investeringen helpen in eerste instantie om zelf bij te blijven, om vervolgens kennis uit het buitenland te kunnen duiden en toepassen.

 

Ontwikkel het quantum-ecosysteem

Onze derde conclusie is dat het ecosysteem rondom quantumtechnologie zich sterker moet ontwikkelen. Alleen dan blijven quantumkennis en -talent waarde creëren. Hoe dat werkt in de praktijk? Door onze sterke kennispositie te combineren met talent en ondernemerschap ontstaan er meer start-ups voor quantumtechnologie-toepassingen. Die ontwikkelen zich tot scale-ups, waarna ze gaan functioneren als rolmodel en financier voor nieuwe start-ups. Zo vernieuwt en versterkt het ecosysteem zichzelf.

 

Vier voorwaardes voor een boost

Deze vier voorwaardes uit onze ecosysteemanalyse kunnen het ecosysteem rondom quantumtechnologie een extra boost geven:

 1. Ontwikkel ondersteunende diensten in de vorm van incubators en experimenteerruimtes voor publieke en private partijen.
 2. Stimuleer de aanwezigheid van vraag naar quantumtechnologie.
 3. Faciliteer een community van investeerders die bereid is nieuwe ontwikkelingen in de quantumtechnologie financieel te ondersteunen.
 4. Behoud en ontwikkel talent door blijvend in te zetten op het behoud van onderzoekers van quantumtechnologie en studenten.

 

Het hele rapport

Benieuwd naar onze complete ecosysteemanalyse? Lees het volledige rapport ‘Het Nederlandse Quantum Ecosysteem’ op de website van Quantum Delta NL.

 

Blog: Gebruik de HCA om sterker uit de coronacrisis te komen

Door: Leonie Oosterwaal

De arbeidsmarkt staat door de coronacrisis onder druk: ww-uitkeringen nemen toe en vacatures af, maar de vraag naar goed geschoold personeel in specifieke sectoren blijft. Human capital agenda’s (HCA’s) bieden dé kans om ook nu snel en effectief in te grijpen op de arbeidsmarkt. Dit is de derde Birchblog in een reeks van vier over de Human Capital Agenda.

Wat me opvalt tijdens de coronacrisis is dat het regeringsbeleid voor de arbeidsmarkt op zijn kop staat. Aan de ene kant wordt de status quo gefinancierd: een groot aantal bedrijven wordt ondersteund door de NOW-regeling. Zij houden personeel in dienst in de hoop dat ze snel weer meer omzet draaien. Aan de andere kant worden bedrijven en werknemers gestimuleerd om na te denken over hun toekomst en te investeren in hun eigen inzetbaarheid. Zo moeten ze ook in de toekomst aan het werk blijven. De transitie van werk naar werk door te investeren in opleiding en ontwikkeling staan daarbij centraal.

 

Om- na- en bijscholen

In die laatste ontwikkeling kan ik me wel vinden. We hoeven namelijk maar een klein stukje terug in de tijd om te zien dat een focus op transities, opleiding en ontwikkeling goed is voor de arbeidsmarkt. Dé samenwerkingsverbanden waarin dit gebeurt, zijn HCA’s. We zagen dat al bij de sectorale HCA’s die vanaf 2012 ontstonden. Als onderdeel van het topsectorenbeleid van het Rijk was er enorme behoefte aan mensen met de juiste vaardigheden. Daarom zette bijvoorbeeld de HCA ICT sterk in op het aanmoedigen van scholieren om een studie in de ICT te volgen én op hen voorbereiden op nieuwe technologieën. Dit leverde een flinke boost op voor de ICT-sector.

 

Opleiding en ontwikkeling in de regio

Ook regionale HCA’s centreren zich rondom transities, opleiding en ontwikkeling. Vanaf 2015 ontstonden de eerste regionale HCA’s. Een mooi voorbeeld is Brainport waar bedrijven samen een verklaring aflegden over hun verantwoordelijkheid en rol op de arbeidsmarkt. Of neem Zwolle, waar een regionaal opleidingsfonds is ontwikkeld om een leven lang ontwikkelen te stimuleren bij iedereen op de arbeidsmarkt, werkend of werkzoekend. In Zuid-Holland ben ik blij met het Human Capital Akkoord waarin bedrijven, overheden en kennis- en onderwijsinstellingen elkaar uitdagen om hun regionale arbeidsmarkt beter te laten functioneren.

 

Tijd voor een krachtige HCA

En nu zitten we midden in de coronacrisis. Wat mij betreft is een focus op opleiding en ontwikkeling dé manier om daar sterker uit te komen. Daarom ben ik trots dat we bij Birch op dit moment de regio Utrecht ondersteunen bij de ontwikkeling van een HCA. Wij analyseren kwantitatief hoe de regio ervoor staat en wat de invloed van de crisis op de arbeidsmarkt is. Gecombineerd met meer dan vijftig interviews met stakeholders uit verschillende sectoren – van branchevertegenwoordigers tot werkgevers – kunnen we al tot een voorzichtige conclusie komen. Namelijk: de vraag naar goed geschoold personeel blijft groot, nu en in de nabije toekomst. De oplossing? Samenwerking. Extra kansen voor een krachtige HCA dus, waardoor leven lang ontwikkelen integraal onderdeel uitmaakt van de arbeidsmarkt.

 

Nu werknemers nog

Of werknemers ook het nut inzien van hun eigen bij- of omscholing, is de vraag. Zo bleek vorig jaar uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (2019) dat meer dan de helft van de ondervraagden geen behoefte heeft aan een opleiding. 22 procent gaf aan juist wel een opleiding te willen volgen om de toekomstige kansen te vergroten. Onder theoretisch opgeleiden is bovendien de bereidheid tot opleiden groter dan onder praktisch opgeleiden. Er zijn signalen dat de coronacrisis en de druk die het legt op baanzekerheid, werknemers actief aan het denken zet over hun eigen ontwikkeling en kansen. Als dat zo is, dan zorgen we met sterke HCA’s voor de infrastructuur waarmee mensen de juiste vaardigheden voor de toekomst opdoen.

 

Meer weten of eens verder praten over de Human Capital Agenda? Neem contact op met Leonie.