Human Capital Analyse Zuid-Holland

Een verrassende analyse en in vijf maanden een heldere Human Capital Agenda met duidelijke doelen voor de regio

Human Capital Analyse Zuid-Holland

Een verrassende analyse en in vijf maanden een heldere Human Capital Agenda met duidelijke doelen voor de regio

Opdrachtgever Economic Board Zuid-Holland (EBZ) en Provincie Zuid-Holland (PZH)
Impact Meer talent beschikbaar krijgen
Regio Zuid-Holland
Dienst Advies en procesbegeleiding

De regio Zuid-Holland wil haar economische groei versterken. Een belangrijke voorwaarde daarvoor is dat er voldoende arbeidspotentieel beschikbaar is en blijft. Om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in Zuid-Holland beter op elkaar af te stemmen, vroegen de Economic Board Zuid-Holland en provincie Zuid-Holland aan Birch Consultants om een grondig onderzoek uit te voeren naar een mogelijke arbeidsmarktstrategie.

Logo EBZ

Knelpunten in kaart brengen

“De provincie was zoekende op het gebied van human capital”, zegt Ron Brans, beleidsmedewerker van de provincie Zuid-Holland. “Het onderzoek had tot doel om de knelpunten op de regionale arbeidsmarkt in kaart te brengen en welke mogelijkheden er zijn om als regio samen in actie te komen.”

Specialist op het snijvlak tussen onderwijs, arbeidsmarkt en economie

Birch werd voor het onderzoek gevraagd omdat het bureau specialist is op het snijvlak tussen onderwijs, arbeidsmarkt en economie, zegt Linco Nieuwenhuyzen, secretaris van de Economic Board Zuid Holland. “Birch heeft veel kennis van de problematiek en snapt welke uitdagingen er spelen. Er zijn niet veel andere bureaus die dit hebben. Daarom lag het voor de hand om Birch hiervoor te benaderen.”

‘Inhoudelijk deskundig en bestuurlijk sensitief’

Birch voerde het onderzoek uit in opdracht van de Economic Board Zuid-Holland (EBZ) en de provincie Zuid-Holland. Nieuwenhuyzen was nauw betrokken bij het onderzoek en werkte prettig samen met de consultants die het onderzoek uitvoerden. “Het was prettig dat zij niet alleen inhoudelijk deskundig zijn, maar ook nog bestuurlijk sensitief. Daardoor wisten zij zich flexibel op te stellen ten opzichte van de wensen vanuit de board.” Ron Brans onderschrijft dit en geeft een voorbeeld van de flexibiliteit: “Op het laatst was er een kleine versnelling nodig om het onderzoek tijdig geagendeerd te krijgen waardoor het mee kon lopen in de begrotingsbehandeling. Birch heeft toen alles op alles gezet om het rapport eerder klaar te krijgen.”

‘Gedegen onderzoek en objectief onderbouwd’

Het resultaat is het rapport Arbeidsmarkt Zuid-Holland; een rapport met een analyse van urgenties op de arbeidsmarkt. Daarnaast brengt het rapport bestaande initiatieven in kaart en bevat het een inschatting van de focus van deze initiatieven. Naar aanleiding van het onderzoek heeft de EZB besloten in te zetten op een regionaal human capital akkoord met stevige ambities. “Het is een gedegen onderzoek en objectief onderbouwd”, vindt Ron Brans. “Daardoor is het onderwerp minder politiek gemaakt en bleek vrijwel (provinciale) statenbrede steun mogelijk.”

Marja van Bijsterveldt: ‘Verrassende analyse hielp bij het stellen van doelen’

Marja van Bijsterveldt, burgemeester van Delft en voorzitter van de werkgroep Human Capital beschrijft de samenwerking met Birch als volgt:

“Als Economic Board en Provincie Zuid-Holland hebben we met Birch in vijf maanden een heldere Human Capital Agenda opgesteld. Een verrassende analyse hielp ons bij het stellen van doelen en het vinden van passende acties. Birch weet de feiten een goede wijze bij elkaar te brengen, en stond daarbij open voor nadere sturing op het proces. De eerste stappen om uitvoering te geven aan deze agenda zijn al gezet.”

Download de pdf