Human Capital Agenda Noord-Holland Noord

Een visie voor het functioneren van de arbeidsmarkt in NHN voor de lange termijn

Human Capital Agenda Noord-Holland Noord

Een visie voor het functioneren van de arbeidsmarkt in NHN voor de lange termijn

Opdrachtgever RPA Noord-Holland Noord en Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord
Impact Gedragen arbeidsmarktaanpak met overheid, onderwijs en bedrijfsleven
Regio Noord-Holland Noord
Dienst Strategie, Advies en Implementatie

Meer informatie

Erdem Bagir
Erdem Bagir Adviseur 06-14232400

Steeds meer publiek-private partijen worden gevraagd om samen te werken en de maatschappelijke vraagstukken het hoofd te bieden. De arbeidsmarkttekorten zijn inmiddels het grootste knelpunt van de maatschappelijke transities. De wens in Noord-Holland Noord is om een visie voor het functioneren van de arbeidsmarkt voor de lange termijn vast te stellen, in de vorm van een Human Capital Agenda (HCA). Birch hielp de regio met hun HCA.

Aanleiding

De Regio Noord-Holland Noord kent vele initiatieven, projecten en programma’s om de aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven te verbeteren en om bedrijven aan voldoende gekwalificeerd personeel te helpen gericht. De regio had behoefte aan een kapstok waar ieders (regionale) opgaven en doelstellingen samenkomen. Ook het creëren van overzicht en het kunnen verbinden van de initiatieven binnen het economische en sociale domein was van belang om de regio verder te versterken en sneller vooruit te helpen. Het opstellen van een Human Capital Agenda dient als oplossing.

Proces

Bij het maken van een Human Capital werken we met 5-stappen plan. In de eerste stap kijken we naar de huidige arbeidsmarktsituatie en naar de grootste urgenties. Hiervoor worden kwantitatieve (data-analyse) en kwalitatieve (interviews en groepssessies) methoden voor gebruikt. In de tweede stap stellen wij de ambities en doelen samen en formuleren we in stap drie de benodigde interventies om de ambities en doelen te behalen en wie hier een rol in kan spelen. In de laatste twee stappen wordt de financiering en governance die nodig zijn voor het uitvoeren van de interventies beschreven. Tot slot werken we alle stappen uit in een overkoepelend uitvoeringsprogramma.

Tijdens het gehele project betrekken we regionale stakeholders als wethouders, onderwijsdirecteuren en ondernemingsverenigingen actief bij het proces.

Resultaten en conclusies

De indrukken en ideeën die uit het stappenplan ontstaan zijn getoetst aan de hand van aanvullende kwantitatieve en kwalitatieve analyses. Door de combinatie van deze methoden zijn we gekomen tot de volgende 6 urgenties:

Elk van deze urgenties zijn vertaald naar ambities, met de vraag wat we in Noord-Holland Noord willen bereiken? De 6 lijnen hebben we nader uitgewerkt tot 3 actielijnen. Deze actielijnen zijn uitgewerkt in het uitvoeringsprogramma met de daarbij behorende kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen:

  • Actielijn 1: Aantrekken en behouden van talent voor de regio
  • Actielijn 2: Blijven doorvoeren van innovaties in het onderwijs en de beroepspraktijk
  • Actielijn 3: Professionaliseren van HR-Beleid en arbeidsmarktcommunicatie bij mkb

Per actielijn zijn de eerste acties genoemd, good practices in de regio weergegeven en de voornaamste kartrekkers (eigenaarschap) van de actielijn aangewezen.

Benieuwd naar de volledige Human Capital Agenda Noord-Holland? Kijk hier verder