Brede Welvaart in de regio

Drie blogs die jouw regio helpen om te werken aan een hogere brede welvaart

Brede Welvaart in de regio

Drie blogs die jouw regio helpen om te werken aan een hogere brede welvaart

In een reeks van drie blogs kijken we naar de impact van een Brede Welvaart blik op jouw regio en hoe je als beleidsmakers hier op kan aanhaken. In de eerste blog beschrijven we de achtergrond van het thema. in de tweede blog gaan we in gesprek Praktijkhoogleraar ‘Brede Welvaart in de regio’ Joks Janssen van Tilburg University en Bijzonder Hoogleraar ‘Brede Welvaart en kansen(on)gelijkheid’ Aleid Brouwer van de Rijksuniversiteit Groningen. In de laatste blog komt strategische beleidsadviseur Rob Verpoort van de gemeente Meierijstad in Noord-Brabant aan het woord.

Blog 1: Brede Welvaart: een alternatieve welvaartsmaat?

Brede welvaart als een alternatieve welvaartmaatstaf? We beschrijven hoe deze bredere blik op welvaart van toegevoegde waarde is op elke regio in Nederland, uit welke elementen en dimensies brede welvaart (kan) bestaan en het toenemende belang en groeiende draagvlak voor het concept.

Lees de blog hier

Blog 2: In gesprek met hoogleraren 

Met Joks Janssen en Aleid Brouwer hebben we het over het ontstaan en de essentie van brede welvaart en hoe juist de regio kansen biedt maar er ook voor zorgt dat iedere regio telt. Aan welke knoppen kunnen regio’s draaien en hoe kan je een slecht scorende indicator aanpakken voor een hogere algehele welvaart in jouw regio?

Lees de blog hier

Blog 3: Brede welvaart als integraal denkkader voor gemeenten en regio’s

In de afsluitende blog beschrijven we hoe de gemeente Meierijstad brede welvaart inzet om er voor iedere burger te zijn. Daarnaast wordt een concreet voorbeeld besproken waar de inzet op brede welvaart duidelijk naar voren komen en hoe tot slot welvaart inzetten als middel voor het welzijn van alle inwoners.

Lees de blog hier