Meer innovatiekracht én goed opgeleide vakmensen in maritieme regio Rotterdam

Aanvraag en toekenning RIF voor innovatiever maritiem onderwijs

Meer innovatiekracht én goed opgeleide vakmensen in maritieme regio Rotterdam

Aanvraag en toekenning RIF voor innovatiever maritiem onderwijs

Opdrachtgever STC en Da Vinci
Impact Meer vakmensen in de maritieme sector
Regio Rijnmond
Dienst Consortiumbouw

Met het Maritiem TechPlatform (MTP) zorgen de maritieme industrie en het onderwijs samen voor innovatiekracht en goed opgeleide vakmensen in de regio’s Rotterdam Rijnmond, Drechtsteden en Werkendam. Birch hielp STC Group, onderwijs- en kennisinstelling voor scheepvaart, transport en havenindustrie, en ROC Da Vinci college met een aanvraag bij het Regionaal Investeringfonds MBO om de activiteiten van het platform op te schalen.

Logo MaritiemTechPlatform

Aanleiding

Het overgrote deel van de Nederlandse maritieme sector is te vinden in de regio’s Rotterdam Rijnmond, Drechtsteden en Werkendam. Hier bevinden zich werven voor scheepsbouw, jachtbouw en offshore en veel zeer gespecialiseerde toeleveranciers in de maakindustrie. Samen leveren zij een belangrijke bijdrage aan de economie en de werkgelegenheid in de regio.

In de wereldwijde maritieme sector volgen technologische ontwikkelingen elkaar razendsnel op en productie moet duurzaam, efficiënt en toekomstbestendig zijn. Om bij de wereldtop te blijven horen, investeert de sector in goed opgeleide vakmensen en innovatie. De maritieme industrie, gemeenten en onderwijsinstellingen bundelen hun krachten in Maritiem Tech Platform voor meer innovatiekracht en goed opgeleide vakmensen in de regio. STC Group en ROC Da Vinci college riepen de hulp van Birch in voor een aanvraag bij het Regionaal Investeringsfonds MBO (RIF-MBO), zodat ze de activiteiten van het platform kunnen opschalen.

Proces

Normaal gezien brengt Birch bij de start van een RIF-traject alle mogelijk partners fysiek bijeen om samen tot goede ideeën te komen, een consortium te bouwen en draagvlak te creëren. Door het uitbreken van de Covid-19 pandemie kon de eerste sessie – gepland op 17 maart 2020 – niet doorgaan. Dus stelden we onze aanpak bij. We voerden meer dan dertig telefonische interviews, organiseerden webinars en brachten aan het eind van de zomer het ontstane consortium toch nog corona-proof bijeen. Zo ontwikkelden STC Group en Da Vinci College een samenwerking tussen 22 maritieme bedrijven, vijf brancheverenigingen, twee hbo-instellingen, één vmbo-instelling en twee gemeenten. De samenwerking wordt ondersteund door A+O Metalektro, het opleidingsfonds van en voor metalektrobedrijven.

Resultaten en conclusies

Het platform vergroot de innovatiekracht van de sector en de groei van het aantal goed opgeleide vakmensen in de regio’s Rijnmond, Drechtsteden en Werkendam door:

  • te investeren in hybride leeromgevingen bij vier maritieme bedrijven;
  • het inrichten van STC-opleidingsschip ‘Ab Initio’;
  • het doorontwikkelen van maritieme testopstellingen in de Duurzaamheidsfabriek;
  • het opzetten van het practoraat ‘Smart Shipping Lifecycle’ , een expertiseplatform binnen een mbo-instelling waar praktijk(gericht) onderzoek wordt uitgevoerd;
  • een Learning community van docenten en praktijkbegeleiders te starten om ook hen klaar te stomen om de nieuwste technieken over te brengen;
  • alle opgedane kennis te bundelen in een Open Innovatie Database;
  • nieuwe onderwijsmodules te ontwikkelen, die studenten met behulp van augmented reality (AR) en virtual reality (VR) kennis laten maken met digitale technologie in de maritieme sector. Deze onderwijsmodules kunnen ook worden ingezet voor de werkenden bij de aangesloten bedrijven.

Inmiddels heeft RIF-MBO de aanvraag goedgekeurd en is een fors bedrag beschikbaar gekomen om de activiteiten te realiseren. Wij vonden het een eer om bij te mogen dragen aan de opschaling van dit prachtige initiatief. En zijn blij dat we hierbij alle kennis en inzichten die we bij andere RIF-trajecten hebben opgedaan konden inzetten.

Neem hier een kijkje op het platform.