Twents technisch talent snel op de juiste plek

Aanvraag en toekenning van RIF voor meer regionale impact Twents techniekonderwijs

Twents technisch talent snel op de juiste plek

Aanvraag en toekenning van RIF voor meer regionale impact Twents techniekonderwijs

Opdrachtgever Techwise Twente
Impact Talent op de juiste plaats
Regio Twente
Dienst Advies en procesbegeleiding

Birchers Corine Bos en Leonie Oosterwaal stonden in de winter van 2019/2020 coöperatie TechWise Twente bij om de samenwerking tussen het Twentse techniekonderwijs en het bedrijfsleven te verbeteren. Met advies van Birch en financiële hulp van het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF) is dat gelukt.

Logo TechWise Twente

Aanleiding

De coöperatie TechWise Twente bestaat uit Twentse onderwijsinstellingen (ROC van Twente en Saxion), drie bedrijfsvakscholen (Stodt, Smeot en Remo) en drie werkgeversvertegenwoordigers (VMO, Techniek Nederland en TKT) die zich sinds begin 2014 inzetten voor een betere aansluiting tussen techniekonderwijs en de regionale arbeidsmarkt. Tussen 2014 en 2019 zorgde TechWise Twente onder andere voor:

  • een toename van technische studenten met 27%;
  • betere faciliteiten voor studenten om praktijkervaring op te doen;
  • nieuwe niveau 4-opleidingen voor mechatronica, precisietechniek, constructie- en plaattechnoloog en vormenmaker;
  • de coördinatie van de onderwijsvraag van werkgevers.

In 2019 stonden er nieuwe uitdagingen op de agenda. Slim omgaan met digitalisering van de techniek en de behoefte aan meer ondernemend gedrag van studenten en werknemers. Birch werd gevraagd om hierover mee te denken.

‘Door de plezierige en prettige ondersteuning van Corine en Leonie is, tijdens de inventarisatie en overlegbijeenkomsten met het bedrijfsleven en onderwijspartners, een grote verbondenheid ontstaan met en tussen de TechWise Twente partners. En is de samenwerking tussen de partners verbeterd. Mede door hun professionele manier van werken, de onderlinge uitwisseling van denkpatronen voor het vormen van nieuw onderwijs en de hiervoor benodigde slagvaardigheid voor opstellen van o.a. het plan van aanpak, heeft dit geresulteerd in een gedegen RIF scale-up aanvraag voor de jaren 2020 tot en met 2024.’

– Bert Wessels, directeur TechWise

Het proces

Birch ondersteunde uiteindelijk een consortium onder aanvoering van TechWise. Daarnaast waren ook nog eens vijf grote werkgevers, een vmbo-school en twee extra samenwerkingsverbanden uit de regio aangesloten. Wij hielpen het consortium met een opschalingsaanvraag bij het RIF. Met zo’n aanvraag kan een bestaande, goedwerkende publiek-private samenwerking in het mbo financiering krijgen om de samenwerking te verdiepen. Het doel? Impact vergroten.

Eerder bouwden we een succesvol project voor ROC Menso Alting in Zwolle. Daar deden we in 2019 een startersaanvraag voor het Innovatiecluster Kind en Educatie. Daarin werken zes onderwijspartners en vijftien werkgevers samen om het primair onderwijs, de kinderopvang, jeugdzorg en welzijn beter te verbinden. En door interprofessionele studenten op te leiden. Die Zwolse samenwerking heeft inmiddels een vliegende start gemaakt, de eerste interprofessionele leerteams zijn aan de slag.

Hetzelfde deden we voor het Overijsselse Landstede mbo. Daar hielpen we het Fieldlab Industriële Robotica in Harderwijk. Dat is een samenwerking tussen vier onderwijspartners (vmbo, mbo en hbo), elf werkgevers, twee provincies en een onderwijs- en ontwikkelingsfonds. Ook voor de Veiligheidsacademie in Harderwijk – achttien partners uit onderwijs, het bedrijfsleven en overheid – deden we succesvol een startersaanvraag bij het RIF. Zij werken nu nog effectiever samen aan opleidingskwaliteit, duurzame inzetbaarheid van professionals en de aanpak van complexe veiligheidsvraagstukken.

Resultaten

De aanvraag is goedgekeurd en positief beoordeeld. TechWise en partners kunnen in samenwerking  nog meer impact opbouwen. Ze gaan de komende vijf jaar het volgende doen:

  • vier Skills Labs realiseren waar studenten en werknemers aan de slag kunnen met de nieuwste digitale technieken;
  • onderwijsmodules ontwikkelen voor ondernemend gedrag, digitalisering in de techniek, leven lang ontwikkelen en onderwijs op maat voor niveau 2-studenten;
  • extra aandacht geven aan het professionaliseren van docenten en praktijkbegeleiders;
  • de doorlopende leerlijn versterken van vmbo naar mbo en hbo.