Life Sciences and Health ecosysteem in Zaanstad

Een ecosysteemanalyse naar het Life Sciences and Health ecosysteem in Zaanstad en omgeving

Life Sciences and Health ecosysteem in Zaanstad

Een ecosysteemanalyse naar het Life Sciences and Health ecosysteem in Zaanstad en omgeving

Opdrachtgever Gemeente Zaanstad
Impact Opbouwen van lokaal ecosysteem van ondernemerschap en invulling geven aan maatschappelijke opgaven van gezond ouder worden
Regio Metropoolregio Amsterdam
Dienst Strategie, onderzoek en advies

Meer informatie

Saskia Vogelaar
Saskia Vogelaar Senior adviseur 06-51250037

Voor de gemeente Zaanstad heeft Birch een ecosysteemanalyse uitgevoerd naar het Life Sciences and Health ecosysteem ten behoeve van de economische visie en bijbehorende uitvoeringsprogramma

Aanleiding

De gemeente Zaanstad heeft onlangs haar nieuwe uitvoeringsprogramma en economische visie goedgekeurd. Zaanstad werkt hierin aan een toekomstgerichte, duurzame en kennisintensieve economie. Een onderdeel van dit programma is een onderzoek naar de kansrijkheid voor een Life Sciences en Health profiel in Zaanstad, o.a. in de wijk Kogerveld (waar het Zaans Medisch Centrum is gevestigd). Op basis van dit vraagstuk heeft Birch via een ecosysteemanalyse in beeld gebracht of er kansrijkheid is voor een Life Sciences and Health ecosysteem in Zaanstad – als mogelijk economisch profiel.

Proces

Gezamenlijk met de gemeente Zaanstad zijn we gaan verkennen hoe het huidige Life Sciences and Health (LSH) ecosysteem eruit ziet. Hierbij was er aandacht voor de aanwezige bedrijven in deze sector, wat hun activiteiten zijn, en de omvang van de sector. Oók is er aandacht geschonken aan de sterke zorgsector, die sterk gerelateerd is aan de LSH sector. Centraal in deze analyse staat ook de Entrepreneurial Ecosystem methode, waarbij via de 10 elementen een verdiepende analyse is uitgevoerd om een beter beeld te geven in de sterktes en zwaktes van het Zaanse ecosysteem van ondernemerschap. Via een Brede Welvaart-analyse hebben we de (maatschappelijke) uitdagingen waar de gemeente Zaanstad mee te maken krijgt in kaart gebracht, nu en in de toekomst. De koppeling van al deze analyses leidt naar een aantal scenario’s en thema’s waarbij via zorginnovatie toegevoegde waarde kan worden gerealiseerd voor de gemeente Zaanstad.

Resultaten en conclusies

De lokale Life Sciences and Health sector is van minimale omvang, het ecosysteem heeft een aantal duidelijke sterkte en zwaktes en op het thema gezondheid kent de gemeente een aantal flinke uitdagingen. Er zijn veel mensen met langdurige aandoeningen en een sterk vergrijzende demografie leidt inherent tot een grotere zorgvraag. Het gezond ouder worden is een belangrijk thema voor de gemeente om actief mee aan de slag te gaan. Via een sterke ondernemerscultuur, aanwezige IT bedrijven en sterke voedingssector zijn er kansen aanwezig om dit aan te pakken. Het huidige netwerk lijkt er echter nog niet op gericht te zijn, of aanwezig te zijn, om deze opgave op te pakken. Voor de gemeente leidt dit ook tot een belangrijke afweging welke rol zij gaan pakken op deze uitdaging en welke partijen commitment zullen tonen om mee te doen. Via de scenario’s die Birch heeft opgesteld liggen er een aantal paden waarmee de gemeente aan de slag kan gaan. Samenwerking tussen de afdeling Economie&Maatschappelijke ontwikkeling van Zanstad is hiervoor een eerste stap.

Ook interesse in een ecosysteemanalyse met aandacht voor economische en maatschappelijke uitdagingen? Neem dan contact met ons op.