Opschaling van PPS beroepsonderwijs stap dichterbij toekenning Groeifonds

Opschaling van PPS beroepsonderwijs stap dichterbij toekenning Groeifonds

Op 14 februari hebben de ministers van Financiën en Economische zaken de kamer laten weten dat onder andere de groeifondsaanvraag van Platform Talent voor Techniek (PTvT) door de eerste ronde heen is. Gefeliciteerd PTvT!

Ook wij zien dat met gepaste trots, omdat Birch in de zomer van het vorige jaar PTvT heeft ondersteund met het formuleren van het voorstel. In de aanvraag doet PTvT een voorstel voor de opschaling van publiek-private samenwerkingen in het beroepsonderwijs. Daarmee willen we een deel van de kloof dichten tussen het beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt en willen we een impuls geven aan innovaties in de praktijk, leven lang ontwikkelen en het productiviteitsniveau van (kleine) bedrijven.

De aanpak daarvoor bestaat uit vijf stappen:

  1. Selecteren van de meest cruciale maatschappelijke uitdagingen en groeisectoren als uitgangspunt;
  2. Keuze voor 50 publiek-private samenwerkingen met een goed track-record, die opgeschaald kunnen worden;
  3. Afspreken van de juiste KPI’s met die 50 publiek-private samenwerkingn;
  4. Faciliteren van een lerende governance en stage-gate financiering;
  5. Landelijke monitoring en bijsturing.

Hiervoor is voor acht jaar een totale investering van 1,58 miljard euro nodig, waarvan 656 miljoen euro afkomstig uit het NGF. Dit leidt tot een structureel effect van 4 miljard euro (of 0,5% van het BBP). Birch mocht zich in dit voorstel onder andere ontfermen over de uitgangspunten van het selectiemechanisme, de begroting en de berekening van de structurele economische bijdrage. De volledige propositie leest u hier.

De volgende stap is een beoordeling door de adviescommissie, die de voorstellen beoordeeld op duurzaam verdienvermogen, strategische onderbouwing, kwaliteit van het plan en de governance. De verwachting is dat de resultaten van de beoordeling eind maart of begin april bekend wordt.

Illustratie Nationaal Groeifonds