Internationaal perspectief op landelijke valorisatie-praktijk

Internationaal perspectief op landelijke valorisatie-praktijk

Birch is door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat gevraagd om te kijken naar hoe andere landen valorisatie organiseren. Daarbij keken we naar initiatieven die boven de individuele universiteiten uitstegen en die op grotere (landelijke) schaal valorisatie organiseren.

Case studies

Aanleiding was een motie uit juli 2023, waarin geconstateerd werd dat alhoewel de Nederlandse kennisbasis sterk is de impact van die kennis achterblijft ten opzichte van andere landen. De waarneming daarbij was dat Nederland in tegenstelling tot andere landen geen uitgewerkte landelijk valorisatieprogramma heeft. Daarom voerden we twaalf case studies uit naar hoe valorisatie in andere landen in de praktijk gebracht wordt, waarbij we niet alleen keken naar de activiteiten maar juist ook naar de organisatie: hoe is valorisatie gepositioneerd, wie bestuurt het, hoe wordt het bekostigd en wat zijn de resultaten?

Lessen voor Nederland

We concluderen dat praktijken uit het buitenland geen directe blauwdruk kunnen bieden voor succes in Nederland, maar wel waardevolle inzichten opleveren. Het succes van andere landen lijkt vaak gestoeld op drie elementen:

  • Er zijn bindende afspraken tussen de belangrijkste partners.
  • Het geld voor valorisatie komt in grote mate terecht bij degenen die valoriseren: wetenschappers, ondernemers en KTO’s.
  • Instrumenten voor valorisatie zijn duidelijk gepositioneerd in het innovatiebeleid en zijn structureel.

De nu afzwaaiende ministers van EZK en OCW stellen in hun brief: “de inzichten uit het onderzoek blijven ook in de nieuwe kabinetsperiode onverminderd relevant.”

Download het hele rapport hier, en bekijk de begeleidende brief via de site van de Tweede Kamer.