Leiderschap binnen de Regio Deals: hoe staat het ermee?

Labsessie in het teken van leiderschap

Leiderschap binnen de Regio Deals: hoe staat het ermee?

Labsessie in het teken van leiderschap

In Regio Deal Labs leren deelnemers uit Regio Deals van elkaar over governance. Tijdens een speciaal lab op donderdag 15 april kwamen voor het eerst de deelnemers van alle dertig Regio Deals samen. Deze labsessie stond in het teken van leiderschap in regionale samenwerking. Hoe gaat het, wat kan beter en wat kunnen ze van elkaar leren?

RDLabGovernance

Een betere samenwerking tussen Rijk, regionale overheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties zorgt voor meer brede welvaart en leefbaarheid. Dat is het uitgangspunt van de dertig Regio Deals in heel Nederland. De deals tussen Rijk en regio werden in drie tranches gesloten: respectievelijk in 2018, 2019 en 2020. Normaal komt iedere tranche samen in een eigen lab, maar op donderdag 15 april was er voor het eerst een combi-lab en konden de deelnemers uit alle drie de tranches elkaar online ontmoeten.

Inspirerende leiders

In deze labsessie stond leiderschap centraal. Een goede leider mobiliseert en motiveert. Erik Stam, hoogleraar Recht, Economie, Bestuur en Organisatie aan de Universiteit Utrecht, noemde de burgemeester van Bogotá als mooi voorbeeld. Die inspireert burgers van zijn stad door zich in reclamefilmpjes te verkleden als ‘Superburger’. Een simpele anekdote met een duidelijke boodschap: leiderschap kan samenwerkingen maken of breken – dus óók binnen een Regio Deal.

Regionaal leiderschap

Goed leiderschap is een van de kernkwaliteiten van deelnemers aan een Regio Deal. Daarom is het belangrijk om te weten hoe het gesteld is met leiderschap binnen de Regio Deals. Alle deelnemers vulden een survey in over leiderschap in hun situatie. Martijn Groenleer, hoogleraar Regionaal Recht en Bestuur aan Universiteit van Tilburg, deelde vast enkele voorlopige resultaten. Zo is er bijvoorbeeld binnen de Deals gemiddeld tot in hoge mate leiderschap aanwezig, en de overheid neemt daarin vaak het voortouw. Verder is binnen de meeste Regio Deals het leiderschap met de tijd toegenomen.

Ervaringsverhalen

Overigens kan leiderschap uit alle hoeken binnen de triple helix komen: vanuit de overheid, maar ook vanuit het bedrijfsleven en kennisinstellingen. Daarom deelden tijdens een speciale verhalencarrousel zes leiders hun ervaringen rondom leiderschap – van een directeur van een economic board tot de rayonmanager van Werkbedrijf Midden Utrecht.

De groep blijft leren

Na deze speciale labsessie met alle deelnemers zijn de volgende labs weer in de bekende samenstelling. Deals uit de 1e en 2e tranche ontmoeten elkaar weer op 10 juni 2021. Hun collega’s uit de 3e tranche op 16 september 2021.

Hoe zat het ook alweer met de Regio Deal Labs?

In opdracht van het ministerie van BZK is Birch lid van een consortium, samen met Tilburg Universiteit, Universiteit Utrecht en Berenschot. Sinds 2018 organiseert het consortium labs voor Regio Deals.