Earth Valley: regio Amersfoort gaat meer halen uit geo

Earth Valley: regio Amersfoort gaat meer halen uit geo

Hoe kan vakgebied geo een zo groot mogelijke bijdrage leveren aan maatschappelijke thema’s als klimaatadaptatie, mobiliteitsoplossingen en een duurzaam gebouwde omgeving? Onder andere door onderwijs en praktijk beter te laten aansluiten. In de regio Amersfoort past de publiek-private samenwerking bij het regionale programma en profiel ‘Earth Valley’, zoals op vrijdagmiddag 11 maart officieel is gelanceerd. 

In Amersfoort en omgeving (Regio Utrecht) timmeren heel wat innovatieve bedrijven met geo aan de weg. Maar de aansluiting tussen praktijk en onderwijs kan beter. Dus ontwikkelden het bedrijfsleven, ROC Midden Nederland Campus Amersfoort, Hogeschool Utrecht onder begeleiding van Birch afgelopen maanden plannen om die te verbeteren.

Plannen van de PPS

In Regio Utrecht rondom Amersfoort werken Ingenieursbureaus, bouwbedrijven, (geo)data- en ICT-bedrijven, kennisinstellingen en opleidingen samen aan een toekomstbestendige leefomgeving. Met de partners kwamen we tot een uitgebreid plan van aanpak voor de komende vier jaar. Het doel is: meer studenten succesvol laten uitstromen, onderwijs en praktijk inhoudelijk beter laten aansluiten en de vakgebieden geodesie en geo-ict doorontwikkelen.

Subsidie-aanvraag

Samen met ROC Midden Nederland, SOMA College en Hogeschool Utrecht hebben we plannen voor onderwijsmodules en deeltijdopleidingen. Daarnaast willen we werken aan een toekomstig practoraat binnen het ROC. Hier doen studenten en bedrijfsleven samen onderzoek en werken ze nog hechter samen. Binnenkort horen we of het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap onze subsidieaanvraag goedkeurt.

Lancering Earth Valley

De officiële (online) lancering van het programma Earth Valley, als een van de speerpunten in Regio Utrecht, vond plaats op vrijdagmiddag 11 maart. Birch was er digitaal bij. Tijdens het lanceringsprogramma zijn de plannen van deze publiek-private samenwerking door Eric Holtman gepresenteerd. Wil je een bijdrage leveren aan deze publiek-private samenwerking? Of wil je in je eigen regio een publiek-private samenwerking opzetten? Neem contact met ons op!