Webinar lancering EE-Index 2024: waar staat uw regio?

Is het Ecosysteem van Ondernemerschap in uw regio sterk genoeg om de grote opgaven van deze tijd aan te pakken?

Webinar lancering EE-Index 2024: waar staat uw regio?

Is het Ecosysteem van Ondernemerschap in uw regio sterk genoeg om de grote opgaven van deze tijd aan te pakken?

Praktische gegevens

 • 13 juni 9.00 uur
 • 45 minuten
 • Kosteloos
 • Verdieping op scores
Direct inschrijven

Meer informatie

Jeroen Stellmacher
Jeroen Stellmacher Adviseur 06-37502101

Bekijk het Webinar en leer wat de EE-Index inhoudt, welke regio’s doorgaans goed scoren, hoe we veranderingen over tijd kunnen verklaren en wat beleidsmakers hebben aan deze informatie.

Inschrijven Webinar “Publicatie EE-Index 2024: waar staat uw regio?”

De EE-Index

De Entrepreneurial Ecosystem Index is een veelgebruikt instrument voor (regionale) beleidsmakers en andere stakeholders die hun ecosysteem willen verbeteren. De Entrepreneurial Ecosystem Index 2024 laat nieuwe bewegingen zien en biedt de mogelijkheid om ecosystemen te volgen en te vergelijken.

Doelgroep

Beleidsmakers en bestuurders in regio’s, provincies en gemeenten en kennisinstellingen, strategische (beleids)adviseurs.

Programma

 • Bekendmaking EE-Index 2024
 • Toelichting achtergrond en methode, bewegingen
 • Presentatie van de scores
 • Een regio uitgelicht
 • Vragen en in gesprek

Sprekers

 • Jan Peter van den Toren, Senior Consultant en Managing Partner Birch
 • Tom Hendricksen, Consultant Birch
 • dr. Erik Stam, Universiteit Utrecht

Over de EE-index

De Entrepreneurial Ecosystem Index biedt een gestandaardiseerde methode om de vitaliteit van ondernemerschapsecosystemen in Nederland te meten. Hiermee wordt een objectieve basis gecreëerd voor het beoordelen en monitoren van deze ecosystemen over tijd. De index dient als een waardevol startpunt voor gefundeerde discussies binnen beleidskringen. Sinds 2015 wordt de EE-Index jaarlijks uitgebracht door Birch en de Universiteit Utrecht.

Nieuwe Inzichten op regionaal niveau

Elke regio in Nederland krijgt een kwantitatieve beoordeling gebaseerd op verschillende elementen, zoals talent, kennis, en leiderschap. We verklaren hoe deze scores tot stand komen en welke implicaties deze hebben voor de betreffende regio’s. Bovendien werpen we een blik op de toekomst: wat kunnen we verwachten van regio’s die in de top 10 belanden?

Bent u erbij?

Achtergrond Informatie

Wat houdt de EE-Index in?

Elk jaar publiceren Birch en de Universiteit Utrecht gezamenlijk de Entrepreneurial Ecosystem Index. Deze index laat vaak een positieve correlatie zien tussen het ondernemerschapsecosysteem en de aanwezigheid van innovatieve startups en scale-ups. Het ondernemerschapsecosysteem wordt gezien als een dynamisch netwerk van actoren en factoren, waarbij ondernemerschap wordt beschouwd als het proces waarin individuen kansen identificeren en benutten om nieuwe waarde te creëren. Het concept van het ‘ecosysteem’ benadrukt de onderlinge afhankelijkheid van de betrokken actoren en de rol van de context bij het faciliteren van ondernemerschap. Ondernemers zijn cruciale spelers binnen dit ecosysteem, waarbij ze gebruikmaken van lokale middelen en actoren om productief ondernemerschap te stimuleren.

Opbouw van de scores

Regio’s worden beoordeeld op 10 verschillende criteria, waaronder netwerken, leiderschap, financiering en talent. Als een regio beter presteert dan het nationale gemiddelde, krijgt deze een score van 1. Indien de prestatie lager is, varieert de score tussen 0 en 1. Regio’s die hoger scoren op een of meerdere variabelen hebben een voorsprong ten opzichte van het nationale gemiddelde.

Belang voor beleidsmakers

De rol van de overheid in het ondernemerschapsecosysteem is van cruciaal belang: zij kan het ecosysteem versterken of verzwakken door middel van beleidsinterventies. Door te denken in termen van ondernemerschapsecosystemen krijgen beleidsmakers handvatten om effectief beleid te formuleren.