Webinar lancering EE-index 2023: waar staat uw regio?

Is het Ecosysteem van Ondernemerschap in jouw regio sterk genoeg om de grote opgaven van deze tijd aan te pakken?

Webinar lancering EE-index 2023: waar staat uw regio?

Is het Ecosysteem van Ondernemerschap in jouw regio sterk genoeg om de grote opgaven van deze tijd aan te pakken?

Praktische gegevens

 • 8 juni 9.00
 • 45 minuten
 • Kosteloos
 • Verdieping op scores
Direct inschrijven

Meer informatie

Marc Bloemendaal
Marc Bloemendaal Senior Adviseur 06-28878703

Bekijk het Webinar en leer wat de EE-index inhoudt, welke regio’s doorgaans goed scoren, hoe we veranderingen hierin kunnen verklaren en wat beleidsmakers hebben aan deze informatie.

Webinar “Publicatie EE-index 2023: waar staat uw regio?”

De EE-Index
De Entrepreneurial Ecosystem Index is een vaak gebruikt instrument voor (regionale) beleidsmakers en andere stakeholders die hun ecosysteem willen verbeteren. De Entrepreneurial Ecosystem Index 2023 laat nieuwe bewegingen zien, biedt de mogelijkheid om ecosystemen te volgen en te vergelijken.

Doelgroep
Beleidsmakers en bestuurders in regio’s, provincies en gemeenten en kennisinstellingen, strategische (beleids)adviseurs.

Programma

 • Bekendmaking EE-index 2023
 • Toelichting achtergrond en methode, bewegingen
 • presentatie van de scores
 • Een regio uitgelicht
 • Vragen en in gesprek

Sprekers

 • Jan Peter van den Toren, sr. Consultant en managing partner Birch
 • Tom Hendricksen, Consultant Birch
 • Prof. dr. Erik Stam, Universiteit Utrecht

Over de EE-Index 
De Entrepreneurial Ecosystem Index kwantificeert en objectiveert de sterkte van ecosystemen voor ondernemerschap in Nederland. Hiermee zorgt de Entrepreneurial Ecosystem Index voor een objectieve basis om ecosystemen te meten en te volgen in de tijd. Binnen de beleidscyclus is de Entrepreneurial Ecosystem Index een  startpunt voor een goed geïnformeerde dialoog. De EE Index wordt sinds 2015 uitgebracht door Birch en de UU.

Nieuwe Regionale Inzichten 
Elke Nederlandse regio krijgt een kwantitatieve score die is gebaseerd op 10 elementen, zoals talent, kennis, leiderschap. Wij vertellen hoe de scores worden opgebouwd, en wat een regio met deze scores kan. Ook kijken we alvast vooruit: wat kunnen we verwachten van de regio’s die in de top 10 komen te staan?

Bent u erbij?

Achtergrond informatie

Wat is de EE-index?
Elk jaar publiceert Birch samen met de Universiteit Utrecht de Entrepreneurial Ecosystem Index. De index laat vaak een positieve relatie zien tussen het ecosysteem van ondernemerschap en aanwezigheid van innovatieve startups en scale-ups. Binnen de Entrepreneurial Ecosystem benadering wordt de economie gezien als een dynamisch netwerk van actoren en factoren. Hierbij wordt ondernemerschap gezien als het proces waarbij individuen kansen identificeren en realiseren om nieuwe waarde te genereren. Het ‘ecosysteem’ is een concept dat de onderlinge afhankelijkheid van de actoren benadrukt. Het focust op de rol van de context in het mogelijk maken van ondernemerschap. Ondernemerschap komt voort uit het ecosysteem én ondernemers zijn sleutelpersonen binnen het ecosysteem. Ondernemers hebben binnen het ecosysteem te maken met (vaak lokale) middelen en actoren, die de kans op productief ondernemerschap versterken.

Opbouw van de scores
Regio’s scoren op 10 verschillende elementen, waaronder de aanwezigheid van netwerken, leiderschap, financiering en talent. scoort een regio beter dan het landelijk gemiddelde, dan krijgt de regio een 1. Scoort een regio daaronder, dan scoort het onder tussen een 0 en 1. Regio’s die hogere scoren hebben op één of meerdere variabelen, hebben een voorsprong op het Nederlands gemiddelde.

Relevantie voor beleidsmakers
De rol van de overheid in het ecosysteem is belangrijk: zij kan met beleidsinterventies het ecosyteem versterken of verzwakken. Door te denken in ecosystemen voor ondernemerschap hebben beleidsmakers dus handvatten voor beleid.