Onderzoek naar de rol van het openbaar bestuur in entrepreneurial ecosystemen

Bruikbare inzichten voor regio’s die voor grote economische opgaven staan

Onderzoek naar de rol van het openbaar bestuur in entrepreneurial ecosystemen

Bruikbare inzichten voor regio’s die voor grote economische opgaven staan

Opdrachtgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Impact Nieuw bestuur voor regionale ecosystemen
Regio
Dienst Ecosysteem-analyse

Met de Universiteit Utrecht onderzocht Birch de rol van het openbaar bestuur in ecosystemen. Wat kan het openbaar bestuur bijdragen om Triple Helix-samenwerkingen in de regio succesvol te maken? Dat onderzochten onderzoekers op basis van casestudies in Zuidoost-Brabant, Noordoost-Friesland, Zuid-Limburg en Utrecht. De uitkomsten legden zij vast in het rapport Openbaar bestuur in regionale ecosystemen voor ondernemerschap.

Logo Ministerie van Binnenlandse Zaken

‘Entrepreneurial Ecosystemen van belang’

“Op ambtelijk niveau groeit het besef dat Entrepreneurial Ecosystemen van belang zijn voor de innovatie en de economische ontwikkeling van regio’s”, vertelt Thomas Zandstra, Senior strateeg bij ministerie van Binnenlandse Zaken en opdrachtgever van het onderzoek. “Omdat nog niet duidelijk is welke rol het openbaar bestuur hierin zou moeten innemen, hebben we in diverse regio’s laten onderzoeken wat de rol is van het bestuur en wanneer dit leidt tot succes.”

‘Bruikbare inzichten’

Het rapport ‘Openbaar bestuur in regionale ecosystemen voor ondernemerschap’ maakt de invloed zichtbaar van de institutionele structuren, de processen en de cultuur. Het onderzoek laat zien dat de manier waarop overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven hun samenwerking vormgeven en onderhouden van invloed is op de economische ontwikkeling in de regio. “Het rapport levert bruikbare inzichten op voor regio’s die voor grote economische opgaven staan én voor ons als ministerie om regio’s daarin bij te staan opdat zij daadwerkelijk het verschil kunnen maken!”