Succesvolle ingebruikname beleidsdashboard voor gemeente Westland. Van periodiek naar continu inzicht.

Data-gedreven beleid: Met actueel kwantitatief en kwalitatief dashboard kan de gemeente op lokaal niveau tijdig en gericht sturen op effectieve maatregelen.

Succesvolle ingebruikname beleidsdashboard voor gemeente Westland. Van periodiek naar continu inzicht.

Data-gedreven beleid: Met actueel kwantitatief en kwalitatief dashboard kan de gemeente op lokaal niveau tijdig en gericht sturen op effectieve maatregelen.

Opdrachtgever Gemeente Westland
Impact Overzicht in belangrijke thema’s en gericht beleid op basis van actuele data
Regio Gemeente Westland
Dienst Datavisualisatie en Dashboarding

Meer informatie

Jeroen Stellmacher
Jeroen Stellmacher Adviseur 06-37502101

Gemeente Westland wil continu zicht op relevante regionale indicatoren om haar economische en ruimtelijke beleid beter vorm te geven.  Naast een uitgebreide eerste kwantitatieve en kwalitatieve regionale analyse, is duidelijk de behoefte aan een continue meeting. Birch heeft een digitale omgeving ingericht met daarin actuele data sets, visualisaties en een duiding. Dit laatste maakt het platform zeer bruikbaar om het verhaal achter de cijfers toe te lichten. Het voordeel van deze digitale omgeving voor de gemeente Westland is dat de data periodiek geactualiseerd wordt.

Aanleiding

Gesitueerd tussen Rotterdam en Den Haag vormt Westland een economische motor van formaat met R&D, productie, handel en logistiek rondom glastuinbouw. Om ook in de toekomst deze positie en meerwaarde voor de regio te blijven vervullen zijn verschillende ruimtelijke en infrastructurele maatregelen en economische beleidsinterventies nodig. Westland heeft een toekomstbeeld van maatregeling welke toezien op de herstructurering en verduurzaming van het kassenareaal en de realisatie van nieuwe woningen en banen. Om dat te realiseren wil Westland op lokaal niveau gerichte en data-gedreven beleidskeuzes maken. Veel data is aanwezig, maar verspreid over meerdere bronnen, visueel lastig te interpreteren en veelal zonder goede consistente toelichting. Een dashboard gevuld met relevante en consistente indicatoren inclusief duiding, op het gebied van economie en ruimte biedt daarin de uitkomst.

Proces: Iteratief proces zorgde voor hoge acceptatie

Samen met de ambtenaren van de gemeente Westland  zijn het proces gestart met een ontwerpfase. Tijdens deze fase hebben we ingezoomd op de behoefte en ervaringen tot nu toe. Welke informatie en gegevens hebben we nodig voor juiste beleidskeuzes?  Welke zijn het meest relevant en betrouwbaar? Wat is de update frequentie? Welke verdiepende analyses zijn nodig? Hoe interpreteren we verschillende datasets? En wat is een prettige visualisatie? In de eerste sprint is een rapportage opgeleverd met alle gewenste informatie. In samenspraak is deze geprioriteerd en gefinetuned. De resultaten hiervan bespraken we met inhoudelijke adviseurs en beleidsambtenaren. Hierdoor toetsten we de bruikbaarheid om actuele en toekomstige beleidsvraagstukken te onderbouwen. Parallel aan deze oplevering werd een start gemaakt aan het realiseren van het dashboard. De vormgeving van dit dashboard is in samenspraak met de opdrachtgever gefinaliseerd. Het Dashboard is vervolgens in een aantal iteraties het gefinaliseerd.

Resultaat: Gebruikersvriendelijk dashboard en monitor

Met toegang tot het dashboard kunnen medewerkers van de gemeente op één centrale plek zicht krijgen tot verschillende visualisaties en uitleg. Deze informatie en visualisaties zijn een belangrijke bron om beleid op te formuleren. Door  de duiding die bij elk figuur wordt gegeven,  zijn ook gebruikers met een meer kwalitatieve achtergrond, goed instaat de juiste grafieken te interpreteren. Omdat de figuren interactief zijn, kunnen gebruikers zelfstandig de data aanpassen. Door het gebruik van consistente en professionele vormgeving, past de gemeente Westland deze grafieken nu toe in officiële rapporten en publicaties. Omdat de ruwe dataset voor gebruiks toegankelijk zijn, is het ook mogelijk specifieke veridepende analyses uit te voeren. Succesfactoren zijn dan ook:

  • Heldere visualisaties
  • Inclusief interpretatie en duiding van de inzichten
  • Bruikbaar voor nulmeting en monitoring diverse agenda’s
  • Actueel en jaarlijks inhoudelijk toegelicht
  • Unieke combinaties die op maat zijn ingericht

Onlangs kwam de gemeente met een persbericht naar buiten met een reactie op de bevindingen uit het dashboard. Wethouder Pieter Varekamp (Economie): “Het onderzoek laat zien dat innovatie en ontwikkeling hier razendsnel gaan. (…) Tegelijkertijd is onze ambitie om koploper te blijven en dat vraagt om investeringen.” Ondanks de positieve trends blijft Westland waakzaam. Varekamp: “Ik ben positief over de trends, maar er is nog genoeg werk aan de winkel. De energiecrisis heeft tot op heden gelukkig geen grote faillissementsaantallen laten zien, maar we merken wel degelijk dat er even gepauzeerd is met investeringen.” Met de actualisatie van het dashboard kan de gemeente waar nodig blijven bijsturen met de meest relevante informatie.

Heeft uw regio ook behoefte aan een digitale omgeving met de voor u belangrijke economische en ruimtelijke indicatoren? Laat u informeren over de mogelijkheden en neem contact op met Marc Bloemendaal.