Van verkiezingen naar brede welvaart in Nederland?

Van verkiezingen naar brede welvaart in Nederland?

Welk effect hebben de verkiezingen en de formatie straks op welvaart en welzijn van Nederlanders? Dat is onze dagelijkse business en politieke verschuivingen kunnen positieve verandering aanwakkeren of juist dempen. Er zijn meerdere thema’s waarop Birch dagelijks actief is en waar een nieuw kabinet veel invloed zal hebben. Jan Peter van den Toren stipt er drie aan.

Rood potlood

Allereerst het Groeifonds. Dat is in 2020 gestart met een ongekend budget van 20 miljard euro als aanjager van innovaties bij transities rond zorg, klimaat en voedsel. Door de coronacrisis is het vinden van nieuwe verdienkansen extra belangrijk geworden – maar gaat het meeste geld nu naar het overeind houden van bestaande bedrijvigheid. Met de verkiezingen is het spannend of een nieuw kabinet ook echt 20 miljard blijft uittreken voor het Groeifonds. Van de grote partijen zetten VVD en CDA het Groeifonds in hun verkiezingsprogramma onverminderd voort. Andere partijen willen een deel van budget verschuiven.

Brede welvaart

We kijken ook met heel veel belangstelling welke visie een nieuw kabinet zal hebben op brede welvaart en de balans in de samenleving. Maar we waren blij verrast toen we, samen met onderzoeksbureau Conclusr, in 2019 juist van VNO-NCW en MKB-Nederland het verzoek kregen om onderzoek te doen naar spanningen in de samenleving. Ons onderzoek droeg weer bij aan hun nieuwe visie ‘Ondernemen voor Brede Welvaart’. In 2019 zagen wij bij ondernemers meer ruimte voor de overheid en meer oog voor iedereen die niet makkelijk meekomt in grote veranderingen. Een belangrijk agendapunt voor een nieuw kabinet, dunkt me.

De rol van de regio

Dé ontwikkeling waar wij als adviesbureau aan de frontlinie staan, is de grotere rol van de regio. We monitoren met onze partners de governance van Regio Deals en hoe regio’s de huidige crisis opvangen. We begeleiden ook andere regionale samenwerkingen zoals human capital agenda’s en gebiedsagenda’s. De regio is hot en happening. In de verkiezingsprogramma’s is het best stilletjes daarover. Alleen het CDA wil een minister van Regionale Ontwikkeling en de ChristenUnie wil de Regio Deals voortzetten. Wij zijn benieuwd: is het een signaal dat de centrale overheid de touwtjes weer aan gaat trekken? Of zal aan deformatietafel blijken dat het kabinet toch de regio nodig heeft?

De komende dagen diept Jan Peter de ontwikkeling deze drie onderwerpen uit in een speciale blogreeks over de formatie.